INSTRUCCIONS PER A SOL·LICITAR BEQUES O ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

La sol·licitud de la subvenció es tramitarà únicament de forma telemàtica a través del portal de tràmits. Únicament durant el període del 6 al 22 de novembre el portal de tràmits tornarà a estar operatiu. Sota podeu veure les activitats extraescolars que poden acollir-se a la beca, per més informació accediu al següent enllaç.
Import de renda familiar disponible per membre de la unitat familiar
Percentatge de subvenció del preu de l’activitat
De 0 a 7.000€
90%
De 7.000,01€ a 9.000€
60%
De 9.500,01€ a 10.000€
30%
Més de 10.000€
sense subvenció

REQUISITS

  • L’infant o jove ha d’estar empadronat a la ciutat de Barcelona, exceptuant els casos de beneficiaris amb necessitats educatives especials que hauran d’adjuntar el certificat d’escolarització en cas que resideixin fora de Barcelona.
 
  • Per calcular la renda personal disponible per membre de la unitat familiar es dividiran els ingressos anuals declarats per la unitat familiar del beneficiari de la renda del 2020, concretament de la casella de Base Liquidable General (500) de la renda 2020, o en cas de no fer declaració dels ingressos declarats de forma responsable en la sol.licitud de subvenció.
090248EAAESC0001 - ACROBÀCIES AÈRIES
100248BQTEAC0001 - BÀSQUET
090248DCNESC0001 - DANSA CONTEMPORÀNIA
090248AEXESC0001 - DANSA CREATIVA
100248DMDESC0001 - DANSES URBANES
100248ESXESC0001 - ESCACS
090248HBLESC0001 - HANDBOL
100248NATISC0001 - NATACIÓ
100248PFSESC0001 - PATINATGE
100248AEXESC0002 - TEATRE