SERVEI DE PRÉSTEC D’INSTRUMENTS

L’AFA fa préstec d’alguns instruments als alumnes de les famílies sòcies que s’inicien fent l’activitat amb EMAC. Actualment l’AFA disposa de guitarres i violins.

 

Per fer ús del servei de préstec cal entrar a la Plataforma Ampasoft i fer els mateixos passos que per inscriure’s a una extraescolar; en aquest cas l’activitat serà “Préstec de guitarra”, “Préstec de violí” o l’instrument que correspongui.

 

La coordinadora es posarà en contacte amb la família per lliurar-li l’instrument i l’AFA passarà un rebut en concepte de fiança i de lloguer del trimestre.

CONDICIONS DEL SERVEI

La inscripció al servei de préstec està subjecta a les següents condicions:

 

– L’objectiu del servei és facilitar l’ús dels instruments propietat de l’AFA, de manera que els nens i nenes puguin provar-los una temporada abans de decidir quin és l’instrument que volen aprendre. És per aquest motiu que es prioritzarà el préstec als nens i nenes que s’inicien.

 

– El període de préstec finalitzarà el darrer dia del curs, moment en el qual s’haurà de retornar l’instrument a l’AFA, a menys que la família sol·liciti per correu electrònic extendre el préstec durant l’estiu.

– El curs següent es podrà tornar a utilitzar l’instrument sempre que no hi hagi cap altre infant que s’iniciï en aquell instrument i el necessiti. Si hi ha un altre nen o nena, se li haurà de cedir.

– Al moment del retorn de l’instrument el professor o professora verificarà l’estat i possibles desperfectes de l’instrument. Si tot és correcte es retornarà l’import de la fiança; si hi ha algun problema en l’instrument no es retornarà CAP import.

 

– Si durant el període de lloguer hi ha alguna avaria s’ha d’avisar l’AFA i l’EMAC, que se l’emportarà per valorar el pressupost i decidrà si es una avaria per un ús normal i correcte o per un mal ús (en aquest últim cas el pagament correspondrà a qui tingui llogat l’instrument).

RETORN DEL PRÉSTEC D’UN INSTRUMENT

Les famílies que tingueu un instrument llogat del curs passat i no el vau poder retornar cal que ho feu el més aviat possible, així es podrà posar de nou en préstec per a les famílies que s’inicien.

Com que aquest any no podem entrar a l’escola, necessitem que per fer el retorn us poseu en contacte amb la coordinadora d’extraescolars i acordeu la devolució de l’instrument. Un cop s’hagi retornat l’instrument i s’hagi comprovat que està en bon estat l’AFA farà el retorn de la fiança.

Coordinadora Extraescolars

Email: coordinadoraextraescolars@afalallacuna.cat
Telèfon: 722 335 175

Horari d’atenció:
12:30 a 17:30 h

GUITARRA

5

Mensuals

  • Fiança 10€

Llogar instrument

VIOLÍ

5

Mensuals

  • Fiança 10€

Llogar instrument