Calendari d’altes i baixes a les activitats extraescolars del curs 23-24

L’inici de les activitats extraescolars serà el dimarts 12 de setembre excepte natació, infants d’i3 i danses per  adults que comencen el 2 d’octubre.

INSCRIPCIONS I3 I ADULTS

El 12 de setembre a les 20 h també s’obre el periode d’incripció per les activitats pels infants d’i3 i per a les activitats per adults i familiars. Les inscripcions es tanquen el dia 20 de setembre i, en aquest cas, les activitats començaran a l’octubre.

CALENDARI ANUAL ALTES I BAIXES 23-24

Resum ALTES:

Les dates d’alta a les activitats extraescolars per aquest curs 23-24 són:
– Inscripcions i4-6è: del 13 al 20 de juny per començar el 12 de setembre.
– Repesca setembre i4-6è: fins al 6 de setembre per començar el 12 de setembre.
– Inscripcions i3, activitats d’adults i activitats familiars: del 13 al 20 de setembre per començar el 2 d’octubre.
– Repesca octubre: del 18 al 22 de setembre per començar a l’octubre.
– Repesca 2n trimestre: del 14 al 20 de desembre per començar al gener.

– Repesca 3r trimestre: del 14 al 20 de març per començar a l’abril.

COM REALITZEM LA INSCRIPCIÓ?

Les inscripcions es faran de manera telemàtica a través de l’enllaç, on caldrà estar prèviament registrat com a família:  https://afalallacuna.ampasoft.net/login

Recordeu:
– Es respectarà l’ordre d’inscripció dels infants a les activitats.
– Totes les activitats estan subjectes a un mínim i un màxim de participants.
– La permanència a les activitats és trimestral, per poder donar estabilitat al grup.
– Cal estar al dia del pagament de rebuts.

BAIXES:
Les baixes seran trimestrals per tal de donar estabilitat als grups. Per tramitar la baixa heu d’omplir el formulari de baixa que trobareu a la web.Les dates de baixa per aquest curs 23-24 són:
– 1r trimestre: del 4 al 10 de desembre.
– 2n trimestre: del 4 al 10 de març.
No s’admetran baixes passada la data.

Més informació a: GRAELLA, NORMATIVA I DESCRIPCIÓ ACTIVITATS

Més informació i ajuda en el procés:
Rosa de Lima
M. 722 335 175
coordinadoraextraescolars@afalallacuna.cat

Enllaç formulari de baixa: https://forms.gle/Tsr19xScsbTS1Jjb8
Enllaç graella: https://drive.google.com/file/d/1_WntBqdcRZd8Z-FamUTPxIoLjlkLJXuU/view?usp=drive_link

També us pot interessar…