Casal d'estiu: resultats de l'enquesta

Casal d’estiu: resultats de l’enquesta

Abans de passar als resultats, volem agrair-vos el temps dedicat a contestar l’enquesta. Eren unes preguntes senzilles amb opcions tancades per poder avaluar d’una manera ràpida quines eren les preferències de les famílies de cara a triar el pròxim casal d’estiu. L’elecció s’ajustarà en funció a les respostes de la majoria.

XIFRES

  • 131 famílies han participat a l’enquesta
  • El 78,6% farien ús del casal de l’escola depenent de la proposta.
  • El 66,1% prefereixen que el monitoratge el faci personal que coneix l’activitat i el lleure.
  • El 53,5% prefereix que es facin activitats fora de l’escola diàriament
  • El 63,8% voldria que les activitats fossin més lúdic esportives
  • El 51,6% de les famílies agraeixen que el casal sigui específic depenent l’edat dels seus fills/es.

Gràcies de nou per participar. En funció de les vostres respostes elaborarem la proposta de casal per aquest estiu 2021. Potser la proposta inicial es veurà sotmesa a canvis ja que haurem d’adaptar-nos a les recomanacions sanitàries que estiguin en vigor el mes de juny.