Comunicat de l’AFA de l’Escola La Llacuna sobre la reobertura del centre al juny

[vc_row 0=””][vc_column 0=””][vcex_spacing size=”40px”][vcex_heading source=”post_title” tag=”h4″ color=”#838383″ font_size=”30″][vcex_spacing size=”40px”][vc_single_image image=”8911″ alignment=”center”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

Davant la propera reobertura de les escoles decretada pel Govern de la Generalitat pel proper 8 de juny i, coneguda la posició de les escoles dels Districte de Sant Martí al respecte després del comunicat emès conjuntament el passat 30 de maig, l’Associació de Famílies d’Alumnes de l’Escola de La Llacuna del Poblenou vol manifestar la seva posició al respecte.

  • DESPROPÒSIT. Creiem que el Govern ha deixat les Direccions dels centres educatius públics a la intempèrie proposant que siguin els propis centres qui planifiquin la reobertura sense que el Departament d’Ensenyament hagi plantejat ni consensuat un pla general de reobertura que contempli gran part de situacions que es poden donar. Gràcies als Decrets de Direccions i l’Autonomia de Centres s’ha abocat als centres a la llei del “campi qui pugui”. Les diferències socioculturals i econòmiques al nostre país fan evident que alguns llocs podran “campar” molt millor que uns altres. En el fons, sabem que aquesta situació de reobertura a només quinze dies d’acabar el curs respon més a fer de laboratori experimental de cara al setembre que a qualsevol altre objectiu. No ens agrada que es facin experiments amb els infants.A més, aquesta reobertura no contempla la possibilitat de retorn de tot l’alumnat en igualtat de condicions. D’una banda, en ser una tornada voluntària per les famílies no es garanteix l’assistència de tots els infants que necessitin acompanyament emocional. I de l’altra, els infants amb patologies prèvies han quedat, simplement, exclosos de la tornada. No haurien de tenir tots les mateixes oportunitats?
  • SUPORT: Donem tot el nostre suport al comunicat emès per les escoles públiques del
    Districte de Sant Martí entenent que no es pot plantejar la reobertura dels centres educatius en les condicions existents. No volem que es transformin les nostres escoles en aparcament d’infants! L’escola és molt més que això i com a famílies entenem que les condicions establertes no afavoreixen una tornada de l’alumnat que garanteixi la seva vessant social i comunitària, tan important pel desenvolupament dels i les nostres fills i filles.
  • EMPATIA: Som conscients de la diversitat de situacions socioeconòmiques de les nostres famílies i de la necessitat de poder disposar de centres educatius oberts. Aquest fet hauria d’estar de forma prioritària a l’agenda del Govern i per això creiem, entre altres temes, que s’hauria d’haver consensuat un pla de reobertura amb tota la comunitat educativa.
    Hem vist com es va plantejar una emergència sanitària en un primer moment i després una emergència econòmica, però ningú s’ha plantejat l’emergència educativa, relegant, com sempre, l’educació a un segon o tercer pla. L’objectiu de l’escola no hauria de ser mai el de la conciliació familiar. La conciliació familiar s’ha d’estructurar socialment a partir de lleis que l’afavoreixin i no esperant la bona voluntat del tipus “s’haurà de procurar el teletreball” o “entre tots ho farem”. Si la conciliació familiar recau només sobre l’escola és evident que, com a societat, no hem entès el seus objectius.
  • RECONEIXEMENT: Volem fer un reconeixement explícit a tot el claustre de la nostra escola per l’esforç immens dut a terme des del començament d’aquesta pandèmia. Sabem que no ha estat gens fàcil i que totes les decisions s’han pres conjuntament en una línia de treball comuna per atendre de la millor manera possible les diferents realitats de l’escola. Sabem que, a més de docents, teniu circumstàncies personals quotidianes com qualsevol família i per això creiem que hem de posar en valor la vostra implicació. Gràcies!!

Sabem que la realitat actual presenta múltiples situacions, tant per les famílies com pel propi alumnat i les seves necessitats emocionals i educatives. En aquest sentit entenem que hi haurà diferents modalitats d’assistència a l’escola. En tot cas, tinguem sempre present que l’esforç que suposa aquesta reobertura ha de ser compartit per tota la Comunitat Educativa de l’escola, on les famílies tenim un paper molt important. AJUDEM-NOS!

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]