Consulta les dates de les jornades de portes obertes dels centres educatius de la ciutat

Consulta les dates de les jornades de portes obertes dels centres educatius de la ciutat

Abans del període de preinscripció, els centres organitzen trobades, visites i jornades de portes obertes perquè les famílies puguin conèixer el seu funcionament, els serveis que ofereixen i el projecte de centre o el caràcter propi de cadascun.

Portes obertes a les escoles el 2024: quan són?

Cada centre pot escollir si les portes obertes són presencials o virtuals. La majoria optaran per fer visites i reunions presencials, però en algun cas les escoles faran trobades en línia. Per conèixer el format i les dates disponibles, cal informar-se al web de cada escola i reservar el dia i l’hora per fer la visita.

Cercador de portes obertes disponible

Per consultar aquest calendari de portes obertes, el Consorci d’Educació de Barcelona té public un cercador on es pot buscar el dia i l’hora en què cada escola i institut ofereix visites. Es pot fer la cerca buscant directament el nom del centre i escollint si és públic, concertat o privat. Pots veure’l aquí. Encara hi ha la informació el 2023, però aviat s’actualitzarà amb la del 2024.

A més a més, també s’ofereixen unes xerrades a cada districte per informar sobre com funcionen les portes obertes i la preinscripció escolar.

Preinscripció per al curs 2024-2025

El Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya regula el procés de preinscripció i matrícula de l’alumnat als centres del Servei d’Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics. A Barcelona aquest procés el gestiona el Consorci d’Educació de Barcelona.

Dates de la preinscripció i matrícula

EDUCACIÓ INFANTIL (3-6 ANYS), EDUCACIÓ PRIMÀRIA I EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA

Presentació de sol·licituds:

  • Educació infantil (3-6 anys) i educació primària: del 6 al 20 de març
  • Educació secundària obligatòria: del 8 al 20 de març

Matrícula:

  • Educació infantil, educació primària i educació secundària obligatòria: del 18 al 26 de juny