De com portem mesos parlant amb el districte sobre la Pacificació de La Llacuna

Des-de l’AFA de l’escola La Llacuna fa ja molt de temps que estem preocupats per les condicions medioambientals al voltant de l’escola: la velocitat dels cotxes, el soroll i la contaminació entre altres, son factors que influeixen negativament en el desenvolupament dels nens i nenes. Hem fet un llistat per posar cara i ulls a aquesta situació:

 1. La nostra escola es troba en la intersecció de dos carrers amb una intensitat elevada de vehicles motoritzats: carrer Pallars i carrer Llacuna. Es una cantonada on es produeixen nombroses situacions de perill a causa de la velocitat excessiva dels vehicles que giren o passen per davant de l’escola.
 2. Degut al poc espai davant de l’escola es produeixen aglomeracions de persones a peu i en bicicleta a les hores d’entrada i sortida. L’amplada de les voreres és insuficient i no hi ha carril bici per accedir a l’escola.
 3. No hi ha prou places d’aparcament de bicicletes a l’encreuament per fomentar l’accés a l’escola en bicicleta per part d’infants i adults.
 4. Es produeixen molèsties a causa de l’elevat nivell el soroll dels vehicles motoritzats
 5. Es produeixen afectacions en la salut dels nostres infants per un entorn escolar amb un aire excessivament contaminat.

Amb aquest llistat hem fet un altre amb ideas per millorar la situació:

 1. Reduïr la perillositat i la violència vial que exposa als nostres infants a situacions d’elevat risc a l’entrada i sortida de l’escola.
 2. Reduïr la contaminació atmosfèrica i acústica a l’entorn de l’escola.
 3. Reduïr la intensitat i la velocitat del vehicles motoritzats que passen.
 4. Reduïr l’espai que ocupen els vehicles motoritzats aparcats i aturats.
 5. Millorar la visibilitat i preferència de les persones que creuen els carrers per accedir a l’escola.
 6. Aumentar l’espai destinat al joc infantil, a l’estada, al caminar i a la circulació en bicicleta.
 7. Aumentar l’aparcament de bicicletes a la superfície.

I hem fet una proposta amb actuacions concretes:

 1. Zona 30. Un sol carril de circulació davant de l’escola (Pallars i LLacuna).
 2. Treure aparcament del Xamfrà.
 3. Eixamplar les voreres i habilitar un carril bici per accedir a l’escola.
 4. Connexió amb el parc.
 5. Elements verticals i de protecció.
 6. Zones  d’estar i zones verdes.
 7. Zones de joc infantil.
 8. Aparcaments per bicicletes.
 9. Reprogramació dels semàfors.
 10. Col·laboració amb les associacions i altres escoles del barri.


Reunions amb el districte

Amb aquesta proposta ens vam reunir al Districte de Sant Martí en juliol 2021 amb el David Escudé (Regidor de Sant Martí) i l’Alberto Cordobés. Amb nosaltres venien també representants de les escoles de Miralletes i Arenal, que preocupats amb els entorns de les seves escoles també volien demanar mes seguretat. En aquesta reunió es va acordar que després de l’estiu ens reuniriem amb tecnics del districte per parlar de quines mesures exactes eran viables en el cas de l’escola de La Llacuna. 
El novembre de 2021 vam tenir una segona reunió presencial. Un cop analizada la viabilitat de les propostes i descartades les que no eren possibles vam acordar la implementació de les tres que si eren possibles:

 1. Sincronització dels semafors.
 2. Coixins berlinesos.
 3. Pintura a terra advertint als cotxes de que s’està entrant en un entorn escolar.

INCLOMPLIMENT DELS ACORDS

Malauradament, després d’aquesta reunió, vam tenir que insistir molt per obtenir alguna resposta del Districte. Finalment, i després de molt insistir per part nostra, ens van respondre informant-nos de qeu finalment no durien a terme cap acció, res de res. Davant la nostra indignació ens han proposat una nova reunió però no esperem que la seva posició es modifiqui. Malauradament sembla que els preocupa més la velocitat dels cotxes per la zona que la seguretat dels nostres infants.  

Per tant caldrà seguir lluitant i reivindicant mitjançant la mobilització de l’escola i també participant dins de la xarxa Revolta Escolar amb la resta d’escoles de la ciutat, fins a aconseguir la pressió suficient que els forci a pacificar l’entorn de l’escola.

També us pot interessar…

Últimes publicacions