Fins el 30 de setembre es pot sol·licitar l’ajut per a alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu 2021/2022


Fins el 30 de setembre es podrà presentar la nova ajuda per a alumnes amb necessitat específica de suport educatiu per al curs 2021/2022.

No confongueu aquest ajut amb la Convocatòria General d’Estudis de l’Ministeri d’Educació (beca MEC). Tots els anys hi ha sol·licitants que s’equivoquen al sol·licitar-la ja que a la seu electrònica del Ministeri s’ofereixen les dues opcions. Un cop finalitzats els terminis de sol·licitud aquest error NO té solució.

Aquests ajuts són una alternativa a la beca general del MEC que poden sol·licitar els alumnes que presentin necessitats educatives especials «derivades de discapacitat o trastorn greu de conducta» i que estiguin en els següents nivells educatius:

 • Educació Infantil.
 • Educació Primària.
 • Educació Secundària Obligatòria (ESO)
 • Batxillerat.
 • Cicles formatius de grau mitjà i superior.
 • Ensenyaments artístics professionals.
 • Formació Professional Bàsica.
 • Programes de formació per a la transició a la vida adulta.
 • Altres programes de formació professional.

També poden sol·licitar-la els que tinguin necessitat específica de suport educatiu «associat a altes capacitats intel·lectuals» en els següents nivells:

 • Educació Primària.
 • Educació Secundària Obligatòria (ESO)
 • Batxillerat.
 • Cicles formatius de grau mitjà i superior.
 • Ensenyaments artístics professionals.

El més destacat

– En aquest curs podran ser beneficiaris l’alumnat amb trastorn greu de comunicació i de llenguatge.

– Els requisits, les quanties i el procediment continuen igual que en cursos anteriors.

– No és requisit imprescindible que el sol·licitant disposi de certificat de discapacitat.

– Es podrà sol·licitar a la seu electrònica del Ministeri d’Educació fins al 30 de setembre.

– Un cop emplenada la sol·licitud on line heu d’imprimir-la i lliurar-la al centre educatiu (dins del termini anterior).

– Aquesta sol·licitud només es considera presentada i pot ser tramitada quan es presenta en el centre d’estudis.

– Aquest ajut és incompatible amb la Beca General d’MEC (o una o l’altra).

– Com en altres cursos, l’ajut concedit s’ha de destinar a la finalitat per a la qual es concedeix, pel que posteriorment s’exigeixen els justificants de pagament per reeducació pedagògica, de el llenguatge, etc. (Conserveu les factures)

Més informació
En els següents enllaços podeu consultar la convocatòria, requisits i tramitació de l’ajut per al nou curs 2021/2022

> Requisits acadèmics i econòmics de l’ajuda
> Classes, ajudes i quanties
> Com es sol·licita la beca i en què terminis?
> La unitat familiar – Membres computables
> On és la Unitat de Tramitació de la meva beca?
>Text complet de la Convocatòria de NEE 2021/2022 (pdf)
> Presentació Telemàtica de la sol·licitud