Fins el 30 de setembre es pot sol·licitar l’ajut per a alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu 2021/2022

Fins el 30 de setembre es podrà presentar la nova ajuda per a alumnes amb necessitat específica de suport educatiu per al curs 2021/2022.

No confongueu aquest ajut amb la Convocatòria General d’Estudis de l’Ministeri d’Educació (beca MEC). Tots els anys hi ha sol·licitants que s’equivoquen al sol·licitar-la ja que a la seu electrònica del Ministeri s’ofereixen les dues opcions. Un cop finalitzats els terminis de sol·licitud aquest error NO té solució.

Aquests ajuts són una alternativa a la beca general del MEC que poden sol·licitar els alumnes que presentin necessitats educatives especials «derivades de discapacitat o trastorn greu de conducta» i que estiguin en els següents nivells educatius:

 • Educació Infantil.
 • Educació Primària.
 • Educació Secundària Obligatòria (ESO)
 • Batxillerat.
 • Cicles formatius de grau mitjà i superior.
 • Ensenyaments artístics professionals.
 • Formació Professional Bàsica.
 • Programes de formació per a la transició a la vida adulta.
 • Altres programes de formació professional.

També poden sol·licitar-la els que tinguin necessitat específica de suport educatiu «associat a altes capacitats intel·lectuals» en els següents nivells:

 • Educació Primària.
 • Educació Secundària Obligatòria (ESO)
 • Batxillerat.
 • Cicles formatius de grau mitjà i superior.
 • Ensenyaments artístics professionals.

– En aquest curs podran ser beneficiaris l’alumnat amb trastorn greu de comunicació i de llenguatge.

– Els requisits, les quanties i el procediment continuen igual que en cursos anteriors.

– No és requisit imprescindible que el sol·licitant disposi de certificat de discapacitat.

– Es podrà sol·licitar a la seu electrònica del Ministeri d’Educació fins al 30 de setembre.

– Un cop emplenada la sol·licitud on line heu d’imprimir-la i lliurar-la al centre educatiu (dins del termini anterior).

– Aquesta sol·licitud només es considera presentada i pot ser tramitada quan es presenta en el centre d’estudis.

– Aquest ajut és incompatible amb la Beca General d’MEC (o una o l’altra).

– Com en altres cursos, l’ajut concedit s’ha de destinar a la finalitat per a la qual es concedeix, pel que posteriorment s’exigeixen els justificants de pagament per reeducació pedagògica, de el llenguatge, etc. (Conserveu les factures)