Inscripció i normativa per l’acollida durant la jornada intensiva del mes de juny

Inscripció al Casalet de juny

Del 6 al 22 de juny (ambdós inclosos) a l’escola es fa horari intensiu.

De 9 a 13 h – Horari lectiu.
De 13 a 15.30 h – Espai migdia.
De 15.30 a 16.30 h – Opció d’acollida prèvia demanda.

Si voleu fer servir l’acollida entre les 15-30 i les 16.30 h heu d’omplir AQUEST QÜESTIONARI per a cada un dels vostres infants amb les següents dades:

*Nom i Cognoms i el curs.

*Si els vostres infants continuaran utilitzant el servei de menjador

*Una pregunta adreçada als infants esporàdics per conèixer la quantitat d’infants que utilitzaran el servei de migdia l’últim dia de curs.

*Si necessiteu acollida després de l’espai de migdia de 15.30-16.30hrs.

Preu tots els dies : 30€

Preu esporàdic: 3€/dia

Inscripció: https://forms.gle/n1GpHTtNj4MHwdAF9

La data límit per fer la inscripció és el 23 de maig a les 15 h.

Normativa pel bon funcionament del Casalet de juny

Per tal de dur a terme el Casalet de juny de manera endreçada i correcta us informem a continuació de com serà el seu funcionament:

  • Els infants que no facin ús del servei de menjadorno podran venir a les 15.30h a fer l’acollida.
  • En cap cas, es podrà recollir als infants ni abans ni desprès d’aquest horari, a no ser que hi hagi una causa justificada com un metge. Si és el cas haureu d’avisar abans a la coordinadora del migdia.
  • Es mantindran les autoritzacions de sortida de l’alumat que marxi sol durant tot el curs. Si algú vol fer un canvi per la sortida de l’acollida, haurà de comunicar-ho abans del 30 de maig a l’Anna, coordinadora del l’espai migdia i acollides, per telèfon o whatsApp 656 82 67 11 o enviant un correu a acollidalallacuna@gmail.com
  • Els alumnes que no facin acollida però hagin de venir a fer alguna activitat extraescolar, hauran d’entrar per la porta corredissa del pati. Recordeu ser puntuals a l’entrada de les extraescolars, començaran a les 16.30 h.
  • Els infants que no es quedin a l’acollida i facin la extraescolar de piscina, farem la trobada a la porta de Can Felipa a les 16.30h.

Recordar-vos també que l’últim dia d’extraescolars és el 21 de juny, per tant, l’últim dia d’escola, el 22 de juny, no hi haurà cap activitat extraescolar. L’escola tancarà a les 16.30 h.

Preguntes freqüents

Quan hi ha jornada intensiva, també hi ha acollida a les 16.30 h?
Si. El Casalet de juny és de 15.30 h a 16.30 h i després hi ha servei d’acollida com sempre, de 16.30 h a 17.30 h fins el 21 de juny.
El 22 de juny, últim dia de classe, no hi haurà acollida i l’escola tancarà a les 16.30 h.

Mentre es fa la jornada intensiva, som els pares qui portem als infants a les activitats extraescolars?
Només en el cas que el vostre infant no es quedi al Casalet l’haureu d’acompanyar. Si el vostre infant es queda al Casalet seran els monitors qui l’acompanyaran a les activitats extraescolars.
Les activitats que es fan a l’escola es seguiran fent de la mateixa manera i en el mateix horari.

Si hem d’anar a PISCINA, portem als infants a Can Felipa o a l’escola?
Si el vostre fill o filla NO fa Casalet, l’heu de portar directament a Can Felipa. Allà els monitors els esperaran per entrar al vestuari.

L’últim dia de classe, hi ha extraescolars?
Recordeu que l’últim dia de classe NO hi ha extraescolars. L’escola tanca a les 16.30 h.