Jornada escolar, continua o partida?

 

Grup de Treball Jornada escolar

El nostre objectiu és posar a l’abast de les famílies informació sobre l’horari escolar que tenim actualment i altres opcions de jornada escolar que hi ha o podria haver a les escoles de Catalunya.

A Catalunya l’horari de les escoles públiques és la Jornada Partida, tret de 25 escoles pilot que fa uns 10 anys varen entrar en una fase de prova i fan Jornada Continua, més avall veiem la diferencia entre aquests horaris. 

Considerem important donar a conèixer les diferents opcions d’horaris a les famílies i que totes puguem estar informades per decidir quins horaris volem a l’escola per als nostres fills i filles i poder fer-ho amb ple coneixement. Actualment a Catalunya no tenim l’opció d’escollir l’horari als centres educatius, però això podria canviar.

Com és la Jornada Contínua?

A diferència de la jornada partida actual, la jornada continua organitza l’horari lectiu al matí i deixa per la tarda, després de dinar, les activitats de lleure i extraescolars. Amb aquesta reorganització de l’horari lectiu, on només hi ha una entrada a l’escola i una sortida flexible, podem reduir els desplaçaments actuals a l’escola i les entrades i sortides.

Jornada Partida: de 9h a 16.30h, amb 2,5 hores de menjador (de 12.30 a 15h)

Jornada Continua: de 9h a 2h horari lectiu, la mateixa quantitat d’hores que la Jornada Partida i les de menjador (14h a 16.30h)

Les extraescolar de la tarda no variarien els horaris. Des del grup de treball ens volem posicionar a favor de la Jornada Continua  principalment pels següents motius:

  • Més flexiblilitat amb més franges horàries de recollida (14h, 15.30h i 16.30h amb les mateixes hores lectives i extraescolars) i una única entrada al matí
  • Horari lectiu compactat pels infants on la tarda pugui ser de lleure i activitats extraescolars, donat que actualment l’hora i mitja de la tarda queda poc aprofitable.
  • Les escoles a Catalunya que es varen acollir a la prova pilot amb Jornada Continua, després de 10 anys continuen satisfetes i recolzant aquesta jornada escolar.
  • A la gran majoria de comunitats autònomes de l’Estat espanyol, moltes escoles tenen una jornada contínua. També és molt habitual a Europa i arreu del món.

Un punt preocupant…

Catalunya i el País Basc són les úniques Comunitats Autònomes que no tenen opció a escollir la Jornada escolar, la resta de comunitats Autònomes tenen un gran percentatge de centres que fan Jornada Continua i cada cop són més escoles que es decanten per aquest horari, per això hi ha algunes associacions de famílies que estan treballant per fer possible el canvi a les Comunitats Autònomes que no està permès escollir l’horari.

Altres horaris són possibles, debat sobre la taula

Hi ha molt de debat entorn al canvi d’horari, sobre quin horari seria el més adequat, el que sí sembla que la majoria està d’acord en que cal replantejar els horaris a les escoles.

Articles i webs d’interès:

 

Jornades i xerrades d’interès per saber més sobre la Jornada Contínua:

Xerrada sobre la Jornada Continua amb Xavier Díez

https://www.youtube.com/watch?v=jHjB6PTcG7Y

Un cafè amb Tonucci

https://www.youtube.com/watch?v=eulTMMt9hlY

Entrevista a Francesco Tonucci, reconegut psicopedagog italià. Sentireu la seva opinió sobre temps, infància i escola, però sobre molts altres temes com la importància del joc lliure i els espais pacificats al voltant de les escoles. Molt recomanable!!! Val molt la pena!! Que la gaudiu!!

Debat Jornada Escolar Juan Antonio Planas i Isaac Gonzalez

https://www.youtube.com/watch?v=j8yjPDf8qsQ

Escola Vall-Llobrega escola pilot

https://youtu.be/wOsWTi84CMM