La comissió d'Educació Inclusiva et necessita

La comissió d’Educació Inclusiva et necessita

Si sigles com NEE, NESE, SIEI, SAAC us son ben familiars, aquesta proposta us interessa.

La comissió d’Educació Inclusiva portava un temps gairebé inactiva, però l’Anna, mare de 4rt i P5, vol activar-la i ha engrescat a la Pilar, mare de 2n i P5. Tant l’Anna com la Pilar coneixen de ben a prop el que en el món educatiu s’anomenen les NEE (Necessitats Educatives Especials) i ara busquen més famílies que vulguin sumar-se a l’aventura.

La comissió arrenca en aquesta nova etapa amb el propòsit de ser un punt de referencia i d’informació per a totes les famílies que estiguin interessades en temes inclusió, tant les que tenen infants amb NEE com les que no.

Volem fer xarxa i
visibilitzar la diversitat.

L’objectiu d’aquesta comissió és treballar i col·laborar amb l’escola per aconseguir una educació inclusiva de qualitat, entenent aquesta com la capacitat de potenciar i valorar la diversitat (comprenent i protegint les particularitats), promoure el respecte i el dret a ser diferent, la qual cosa implica aprendre a viure amb els altres, i garantir la participació de tots i totes, en els processos educatius. Fent explícit així els drets de tots els infants i de les seves famílies.


Volem que t’hi uneixis!

  • Volem informar i assessorar a les famílies sobre temes d’interès social, educatiu i sanitari: beques, certificat de discapacitat (CAD), dictamen d’escolarització, plans d’adaptació individualitzats, centres de teràpies, etc. A través de l’experiència pròpia i de les informacions públiques per tal de facilitar la dinàmica de tràmits.
  • Volem enfortir el clima inclusiu davant les famílies amb xerrades, cinefòrums i altres activitats.
  • Volem organitzar tallers i xerrades de professionals externs especialitzats dins l’àmbit de la diversitat funcional per a famílies i professionals de l’escola.
  • Volem detectar les problemàtiques en l’entorn escolar i extraescolar i treballar en equip per intentar resoldre-les. Generar idees i suggeriments per a la millora contínua.
  • Volem recolzar a l’escola en l’adaptació o creació de materials i espais físics al centre que responguin a les diverses necessitats d’estimulació, relaxació, motivació, etc. Repensar aules, pati, menjador, extraescolars…
  • Volem cercar recursos administratius, econòmics o subvencions per a donar suport als diferents projectes de l’escola per tal què tots els infants amb necessitats educatives especials tinguin les mateixes oportunitats en horari lectiu i no lectiu.
  • Volem pensar alternatives inclusives per a les les activitats més representatives de l’AFA: La festa d’inici de curs, Nadal, la rua de carnaval, la Festa de les Cultures, Sant Jordi…

Envieu-nos un mail a inclusiva@afalallacuna.cat i ens posarem en contacte amb vosaltres