La Festa de les Cultures al Youtube de l'AFA

La Festa de les Cultures al Youtube de l’AFA

L’any 2003, l’Assemblea General de les Nacions Unides va decidir celebrar el Dia Mundial de la Diversitat Cultural per al Diàleg i el Desenvolupament amb l’objectiu de donar suport a la diversitat, el diàleg, la inclusió i la cooperació entre les diferents cultures. A la diversitat hi ha bellesa, cultura i desenvolupament. La diversitat cultural es pot veure a través de diverses manifestacions: creences religioses, música, llenguatge, art, treball i en tota activitat humana. Perquè en tot el que fem, les persones reflectim la nostra cultura com a comunitat, societat o nació. I aquestes característiques particulars, no només són boniques, sinó que enriqueixen la nostra vida espiritual, moral, afectiva i intel·lectual. Però, a més contribueixen a la reducció de la pobresa i són la força necessària per assolir el desenvolupament a nivell social i econòmic. Aquesta diversitat que ve acompanyada d’innovació, creativitat i acceptació, ens permet créixer en tots els aspectes. El contrari a això genera conflictes que amenacen el nostre benestar i la nostra dignitat com a éssers humans.

Nosaltres, a La Llacuna, ho celebrem amb una gran festa. Aquest any l’hem traslladat al nostre canal de youtube. Esperem que el curs vinent la celebrem de nou presencialment.

Declaració de la UNESCO

El 2001, la Unesco va fer una declaració en què reconeixien la importància que té la diversitat cultural i la manera en què aquesta es manifesta, considerant-la tan fonamental a l’gènere humà com ho és la diversitat biològica en els organismes vius. La diversitat és un patrimoni comú que hem de reconèixer i consolidar, sobretot si tenim en compte que ens trobem davant societats diversificades que han de conviure, participar, intercanviar i garantir el pluralisme. Respectar l’altre i la seva cultura, és respectar les llibertats i els drets humans. Tots tenim la possibilitat i el dret d’expressar, crear o difondre les obres en el nostre idioma i participar de la cultura que tenim o hem escollit. En altres paraules, tots som part d’aquest món i hem de acceptar-nos.