Inscripcions i normativa pel bon funcionament del Casalet de juny

Inscripcions

Del 5 al 21 de juny -ambdós inclosos- a l’escola es fa horari intensiu.

Cliqueu el seguent enllaç per omplir el formulari de sol.licitud: FORMULARI D’INSCRIPCIÓ PEL CASALET DE JUNY 2024

Teniu temps per fer la inscripció fins el divendres 24 de maig a les 15.00 h.

💰COST DEL SERVEI
🔸 Tots els dies: 35 €
🔸 Esporàdics: 4 €/dia
L’import es cobrarà abans del 5 de juny per rebut bancari.

Recordem que no es podrà fer ús del servei de Casalet sense prèvia inscripció.

Normativa pel bon funcionament del Casalet de juny

Per tal de dur a terme el Casalet de juny de manera endreçada i correcta us informem a continuació de com serà el seu funcionament:

  • L’horari lectiu és de 9 a 13 h.
  • Els nens i les nenes que no facin ús del servei de menjador, no podran venir a les 15.30 h a fer el Casalet.
  • En cap cas es podrà recollir a les criatures ni abans ni desprès d’aquest horari, a no ser que hi hagi una causa justificada, com anar al metge. Si és el cas, procureu avisar abans.
  • Es mantindran les autoritzacions de sortida dels alumnes que marxen sols durant tot el curs. Si algú vol fer un canvi per la sortida del Casalet, haurà de comunicar-ho abans a la coordinadora del migdia (menjadorlallacuna@gmail.com)
  • Els alumnes que no facin Casalet però hagin de venir a fer alguna activitat extraescolar, hauran d’entrar per la porta corredissa del pati. Recordeu ser puntuals a l’entrada de les extraescolars per tal d’evitar coincidir amb els infants que surten del Casalet.
  • Amb els infants que no es quedin al Casalet i facin la extraescolar de piscina, ens trobarem a la porta de Can Felipa a les 16.30 h.

Recordar-vos també que l’últim dia d’extraescolars és el 19 de juny, excepte piscina que acaba el 20 de juny.

L’últim dia d’escola, el 21 de juny, no hi haurà cap activitat extraescolar ni acollida. L’escola tancarà a les 16.30h.

Preguntes freqüents

Quan hi ha jornada intensiva, també hi ha acollida a les 16.30 h?
Si. El Casalet de juny és de 15.30 h a 16.30 h i després hi ha servei d’acollida com sempre, de 16.30 h a 17.30 h fins el 20 de juny. El 21 de juny, últim dia de classe, no hi haurà acollida i l’escola tancarà a les 16.30 h.

Mentre es fa la jornada intensiva, som els pares i les mares qui portem als infants a les activitats extraescolars?
Només en el cas que el vostre fill o filla no es quedi al Casalet l’haureu d’acompanyar. Si el vostre fill o filla es queda al Casalet seran els monitors qui acompanyaran als infants a les activitats extraescolars. Les activitats que es fan a l’escola es seguiran fent de la mateixa manera i en el mateix horari.

Si hem d’anar a PISCINA, portem als infants a Can Felipa o a l’escola?
Si el vostre fill o filla NO fa Casalet, l’heu de portar directament a Can Felipa. Allà els monitors els esperaran per entrar al vestuari.

El Casalet de mitjans és fins les 16.40 h però les extraescolars comencen a les 16.30 h. Se’ls emporten abans a les extraescolars?
Si, les extraescolars comencen a la mateixa hora que ho han estat fent durant tot el curs i el procediment serà el mateix.

Horaris de la jornada intensiva

Entrada al matí: 09.00 h.
Sortida al migdia sense dinar: 13.00 h.
Sortida dinar sense el Casalet: 15.30 h.
Sortida dinar més el Casalet: 16.30 h.
Les activitats extraescolars mantenen l’horari habitual.
També es manté el servei d’acollida de la manera habitual: a partir de les 16.30 h fins les 17.30 h.