Normativa pel bon funcionament del Casalet de juny

Normativa pel bon funcionament del Casalet de juny

Del 7 al 22 de juny (ambdós inclosos) a l’escola es fa horari intensiu. Per tal de dur a terme el Casalet de juny de manera endreçada i correcta us informem a continuació de com serà el seu funcionament:

  • Els nens/es que no facin ús del servei de menjador, no podran venir a les 15.30h a fer Casalet.
  • En cap cas, es podrà recollir als nens/es ni abans ni desprès d’aquest horari, a no ser que hi hagi una causa justificada, com anar al metge. Si és el cas, procureu avisar abans.
  • Es mantindran les autoritzacions de sortida dels alumnes que marxen sols durant tot el curs. Si algú vol fer un canvi per la sortida del Casalet, haurà de comunicar-ho abans del 4 de maig a la coordinadora del migdia.
  • Els alumnes que no facin Casalet però hagin de venir a fer alguna activitat extraescolar, hauran d’entrar per la porta corredissa del pati. Els infants d’infantil a les 16.10h i els infants de primària a les 16.20h. Recordeu ser puntuals a l’entrada de les extraescolars per tal d’evitar coincidir amb els infants que surten del Casalet.
  • Amb els infants que no es quedin al Casalet i facin la extraescolar de piscina, ens trobarem a la porta de Can Felipa a les 16.30 h.

Recordar-vos també que l’últim dia d’extraescolars és el 21 de Juny, per tant, l’últim dia d’escola, el 22 de juny, no hi haurà cap activitat extraescolar ni acollida. L’escola tancarà a les 16.30h.

Preguntes freqüents

Quan hi ha jornada intensiva, també hi ha acollida a les 16.30 h?
Si. El Casalet de juny és de 15.30 h a 16.30 h i després hi ha servei d’acollida com sempre, de 16.30 h a 17.30 h fins el 21 de juny.
El 22 de juny, últim dia de classe, no hi haurà acollida i l’escola tancarà a les 16.30 h.

Mentre es fa la jornada intensiva, som els pares qui portem als infants a les activitats extraescolars?
Només en el cas que el vostre fill o filla no es quedi al Casalet l’haureu d’acompanyar. Si el vostre fill o filla es queda al Casalet seran els monitors qui acompanyaran als infants a les activitats extraescolars.
Les activitats que es fan a l’escola es seguiran fent de la mateixa manera i en el mateix horari.

Si hem d’anar a PISCINA, portem als infants a Can Felipa o a l’escola?
Si el vostre fill o filla NO fa Casalet, l’heu de portar directament a Can Felipa. Allà els monitors els esperaran per entrar al vestuari.

A quina hora hem de portar als nostres fills a Can Felipa?
A l’hora que comença l’activitat:

  • Petits 16,15 h,
  • Grans 16,20h
  • Mitjans 16,30 h

El Casalet de mitjans és fins les 16.40 h però les extraescolars comencen a les 16.30 h. Se’ls emporten abans a les extraescolars?
Si, les extraescolars comencen a la mateixa hora que ho han estat fent durant tot el curs i el procediment serà el mateix.

Horaris de la jornada intensiva per cursos