Noves famílies de La Llacuna, benvingudes al curs 23-24

Noves famílies de La Llacuna, benvingudes!

Està a punt de començar una etapa molt important de la vida escolar dels vostres infants, i des de l’Associació de Famílies d’Alumnes (AFA) de l’Escola La Llacuna del Poblenou volem donar-vos la benvinguda i fer-vos cinc cèntims del que ara mateix us pot interessar més de l’AFA.

Aquí hi trobareu informació bàsica sobre qui som i els serveis que gestionem.

Un cop hagi començat el curs i ja esteu situades, us animem a implicar-vos en l’AFA: sempre necessitem mans per dur a terme els projectes que ens proposem.

Fem AFA, fem La Llacuna!

Per estar ben informades (canals de comunicació)

Si voleu estar al dia de què passa a l’AFA, disposem de diversos canals per rebre informació i comunicar-vos amb nosaltres. 

WEB: Tota la informació de l’AFA, serveis que gestiona i activitats que organitzen les comissions. A més, hi trobareu el portal dels socis, des d’on podeu donar-vos d’alta a l’associació i fer les gestions vinculades amb les activitats extraescolars, el servei d’acollida de matí i de tarda i l’Espai Migdia (menjador). www.afalallacuna.cat 

NEWSLETTER: Cada dilluns enviem un butlletí a les famílies amb les informacions més rellevants i les activitats que organitzen les diferents comissions de l’AFA, a més d’altres qüestions organitzatives d’interès. Clica quest enllaç i subscriu-te.

CANAL DE NOTÍCIES DE WHATSAPP: L’AFA disposa d’un canal de notícies a WhatsApp on fem recordatoris sobre les informacions més rellevants de l’AFA, com els terminis per les inscripcions als diferents serveis, l’agenda d’activitats, la publicació d’articles al web… Uneix-t’hi clicant aquest enllaç.

INSTAGRAM i FACEBOOK: L’AFA de La Llacuna també està present a les xarxes socials. Hi compartim el que passa a l’escola, a més de fer-nos ressò d’altres informacions interessants per a les famílies vinculades amb l’educació, el lleure familiar i el barri.

Segueix-nos a INSTAGRAM com a @AfaLaLlacuna 

Segueix-nos a FACEBOOK com a AfaLaLlacuna

PLAFÓ: És davant de la pista de bàsquet, entre la porta corredissa i la consergeria. Allà trobareu en paper la informació més rellevant sobre les gestions i activitats de l’AFA.

CORREU ELECTRÒNIC: Per a qualsevol dubte o inquietud, podeu enviar un correu a benvinguda@afalallacuna.cat. A més, cada comissió de l’AFA té una adreça de correu pròpia perquè tothom hi pugui escriure directament (en teniu la llista més endavant, a l’apartat «Les comissions»).

REUNIÓ MENSUAL: Cada mes la Junta i les comissions ens reunim per despatxar els diferents temes que gestionem. Aquestes reunions són obertes a tothom i per assistir no cal ser membre de l’AFA ni pertànyer a cap comissió o grup de treball. La convocatòria s’anuncia uns dies abans pels canals de comunicació abans esmentats.

L’AFA: què és, què fa i com s’organitza

L’associació de famílies d’alumnes (AFA) és l’espai on les famílies trobem una manera de participar directament en l’organització d’alguns aspectes de l’escola.

S’estructura en una junta directiva (elegida en l’assemblea general de socis), en diversos grups i comissions de treball.

Actualment té 13 comissions:

Tot i que l’AFA té una funció molt rellevant i treballa coordinadament amb l’escola i en línia amb el seu projecte pedagògic, és important distingir les iniciatives que sorgeixen de l’AFA respecte de les de l’escola per facilitar la comunicació entre tota la comunitat educativa.

 

Les comissions

Per distribuir les tasques i fer més efectiva la feina, l’AFA s’organitza en comissions de treball, que proposen i duen a terme activitats diverses (xerrades, tallers, etc.), orientades al bé comú dels infants de l’escola, i també treballen estretament amb l’escola en aquells temes que són dins del seu àmbit d’actuació.

 • Cada comissió està formada per diverses persones -pares i mares voluntàries-, que hi poden tenir diferents graus d’implicació depenent de la seva disponibilitat.
 • Totes les comissions tenen un/a vocal que s’encarrega de representar la comissió a les reunions mensuals de treball de l’AFA. Com us hem comentat anteriorment, a aquestes reunions hi pot assistirtothom: no cal estar-hi associat ni formar part de cap comissió. Us convidem a assistir-hi per conèixer de primera mà els projectes en què treballem i sumar-vos-hi si us engresquen.

Els grups de treball

 • S’hi treballen temes concrets i sovint impliquen més d’una comissió.
 • Es dissolen un cop acabat el projecte pel qual es van crear.
 • Actualment n’hi ha dos: «Debat sobre la jornada escolar» i el de «Seguiment de l’edifici històric», que ja fa uns quants anys que funciona.

 

Serveis que organitza l’AFA


COORDINADORA DEL SERVEI:
Anna Martínez – Telèfon i WhatsApp 656 82 67 11
acollidalallacuna@gmail.com

QUÈ ÉS

És un servei que s’ofereix a les famílies per poder deixar els infants a l’escola entre les 8 del matí i l’inici de la jornada escolar i/o recollir-los fins una hora més tard de l’horari lectiu.

HORARIS I PREUS:

Tarifa del servei d’acollida per al curs 23-24:
Matí o de 3 a 5 dies fix: 1h/38€
Matí de 2 o menys dies: 1h/21€
Matí de 3 a 5 dies fix: 30 minuts/21€
Matí de 2 o menys dies: 30 minuts 12€

JORNADA INTENSIVA

Quan a l’escola es fa jornada intensiva (el mes de juny), s’ofereix el Casalet: l’ampliació del servei d’acollida de 15.30 a 16.30 h. Al maig s’informarà del canvi d’horaris de l’escola i s’obrirà la possibilitat d’inscriure-s’hi.

COM ACTIVAR EL SERVEI

• Fix: cal inscriure-s’hi a través de la plataforma digital de gestions AMPASOFT
• Esporàdic matí: cal deixar-hi l’infant abans de les 8.45 h.
• Esporàdic tarda: cal enviar un mail, abans de les 14.30 h, a acollidalallacuna@gmail.com i comentar-ho, sempre que sigui possible, a les mestres de l’escola.

COORDINADORA DEL SERVEI:
Anna Martínez – Telèfon i WhatsApp 656 82 67 11
menjadorlallacuna@gmail.com

QUÈ ÉS
Els infants que es queden a l’escola dinen i participen en propostes d’activitats gestionades pels mateixos monitors del menjador. A I3 aquesta estona es dedica a dinar i a fer migdiada o passar una estona tranquil.la. També poden fer algunes activitats extraescolars.

HORARI: de 12.30 h a 15 h (en el parèntesi de l’horari lectiu).

PREUS DELS MENÚS:

Tarifa del servei de menjador per al curs 23-24:
Ús fix 2, 3, 4 i 5 dies: 6,54 €
Ús esporàdic: 7,19 €

Les gestions més comunes respecte a l’Espai Migdia són:
• Si un dia no es queda a dinar
• Si un dia es queda a dinar esporàdicament
• Sol·licitar menú de dieta
Podeu posar-vos en contacte amb l’Anna, coordinadora del servei, per avisar de qualsevol d’aquestes situacions abans de les 9.30 h.

COM ACTIVAR EL SERVEI
Fix: cal inscriure-s’hi a través de la plataforma digital de gestions.
Esporàdic: cal avisar abans de les 9.30 h per poder avisar a les cuines, bé per correu a menjadorlallacuna@gmail.com o bé enviant un missatge per  WhatsApp al 656 826 711.

ELS MENÚS

 • Es dissenyen seguint les orientacions de “Guia per a famílies i escoles: l’alimentació saludable a l’etapa escolar” de l’Agència de Salut Pública de Catalunya.
 • A finals de cada mes els menús diaris detallats del mes següent es pengen al web de l’AFA.
 • Hi ha un menú base i altres d’adaptats a necessitats nutricionals i a al·lèrgies i/o intoleràncies (alguns d’aquests menús només es poden sol·licitar aportant un cer-tificat mèdic).

A més del basal, actualment disposem de dotze varietats de menús: sense carn / sense vedella / sense porc / sense peix ni marisc / sense soja / sense ou / sense lactosa / sense gluten / sense gluten ni lactosa / sense fruita seca / sense fruita seca ni sèsam / sense caseïna.


TRASPÀS D’INFORMACIÓ DE L’ESPAI MIGDIA A I3
Els infants d’I3 tenen una petita llibreta on diàriament les monitores informen quant han menjat i de si han dormit o descansat. A més, al final de cada trimestre fan un petit informe per explicar-vos com passen aquesta estona de migdia.

AJUTS DE MENJADOR

 • Ajut individual que concedeix el Consorci d’Educació de Barcelona, amb fons sufragats per l’Ajuntament de Barcelona, a les famílies que ho sol·licitin.
 • S’atorguen d’acord amb la renda familiar de l’exercici fiscal anterior.
 • Es poden sol·licitar en diversos períodes. L’AFA us avisarà de les convocatòries a través dels seus canals d’informació. El primer període obert de presentació de sol·licituds és del 4 al 25 de setembre.
 • Informació: al web del Consorci d’Educació de Barcelona: http://www.edubcn.cat

 • Cal sol·licitar-lo juntament amb la beca menjador.
 • NO van lligats a la renda familiar (us poden denegar la beca menjador i aprovar l’ajut per al monitoratge).
 • El poden sol·licitar les famílies d’alumnes escolaritzats en un centre ordinari amb reconeixement NESE per pluridiscapacitat o discapacitat motriu dependent, i que l’equip d’assessorament i orientació psicopedagògica (EAP) acredita manca d’autonomia pel que fa a l’alimentació.
 • Si us trobeu en aquest últim cas i necessiteu orientació, podeu escriure un mail a la Comissió d’Educació Inclusiva:inclusiva@afalallacuna.cat

COORDINADORA DEL SERVEI:
Rosa de Lima – Telèfon i WhatsApp 722 335 175
coordinadoraextraescolars@afalallacuna.cat

 • La descripció de cada activitat i l’oferta completa per a tots els cursos 2021-2022 es pot consultar en AQUEST DOSSIER i al web de l’AFA (afalallacuna.cat).
 • Per a poder gaudir de les activitats extraescolars cal que la família estigui donada d’alta a la plataforma d’Ampasoft i ser sòcia de l’AFA.
 • Es respectarà l’ordre d’inscripció dels infants.
 • Totes les activitats estan subjectes a un mínim i un màxim de participants.
 • En cas que l’activitat no tingui places lliures s’obrirà llista d’espera.

INSCRIPCIÓ

Per poder inscriure’s a una extraescolar, caldrà que la família estigui registrada a la plataforma AMPASOFT. Podeu consultar l’apartat ALTA I INSCRIPCIONS del web de l’AFA, on també trobareu un document d’ajuda que us facilitarà el procés.

Aquest curs tant les altes com les baixes a les activitats es faran trimestralment, al juny/setembre, al gener i a l’abril, per donar estabilitat al grup.

A principis de cada mes rebreu el càrrec de l’import corresponent de cadascuna de les activitats.

Les extraescolars per als infants d’I3 començaran a l’octubre i el període d’inscripció serà del 12 de setembre a les 20h i fins al 20 de setembre, ambdós inclosos.

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS PEL CICLE D’INFANTIL

Les activitats que s’ofereixen pel cicle d’infantil en horari de 16:30 a 17:30 són:

DILLUNS: Multiesport

DIMARTS; Música

DIMECRES: Expressió i creació plàstica

DIJOUS: Moviment creatiu

 

Les altes a qualsevol d’aquests tres serveis (acollida, Espai Migdia, activitats extraes colars) es fan a través de la plataforma digital de gestió. El servei esporàdic el podeu consultar als apartats d’Acollida / Espai Migdia.

Per poder contractar un servei, caldrà que la família hi estigui registrada prèviament: con sulteu l’apartat ALTA I INSCRIPCIONS del web de l’AFA, on també trobareu un document d’ajuda que us facilitarà el procés.

Aquest curs tant les altes com les baixes a les activitats es faran trimestralment, al juny/setembre, al gener i a l’abril, per donar estabilitat al grup.
A principis de cada mes rebreu el càrrec de l’import corresponent de cadascuna de les activitats.

Formar part de l’AFA

Hi ha diverses maneres de col·laborar amb l’AFA i ajudar-nos a dur a terme les nostres activitats:

Associar-s’hi.
Ho podeu fer des de l’aplicació per a inscripcions del web. El cost per al curs 2023-24 és de 50 € anuals per família. No s’abonarà per transferència, es farà un càrrec al vostre compte corrent el primer trimestre del curs.
Baixes: envieu un mail a tresoreria@afalallacuna.cat.

Formar part d’alguna comissió o de la junta directiva.
Podeu posar-vos en contacte amb alguna de les comissions de treball i oferir-vos a col·laborar-hi. També podeu presentar-vos a algun càrrec de l’òrgan de govern de l’AFA (presidència, tresoreria o secretaria), que són elegits anualment o en cas de baixa, abans d’esgotar el mandat.

Col·laborar-hi esporàdicament.
Si penseu que podeu aportar la vostra feina a l’AFA de manera puntual, us podeu inscriure a la borsa de col·laboracions. Sovint necessitem dur a terme tasques específiques i ens cal suport en alguns àmbits (il·lustració, fotografia, vídeo, disseny, arts, lingüística, nutrició, salut, mans per fer monitoratge a les festes…).

Altres espais de participació: el Consell Escolar

El Consell Escolar és l’òrgan de participació dels diferents sectors de la comunitat educativa en el govern de l’escola. El formen els representants de tota la comunitat educativa: direcció, professorat, alumnat, famílies, personal d’administració i serveis, representant de l’administració local i altres persones que el mateix Consell consideri necessàries.

A banda dels pares i mares elegits mitjançant eleccions com a representants de les famílies al Consell, l’AFA també hi té un representant.

Tu també en pots formar part!

Cada aportació, per petita que sigui, ens ajuda a créixer i a construir el projecte educatiu dels nostres infants. Per això us demanem que, en la mesura de les vostres possibilitats, us informeu sobre l’AFA i hi participeu, ja sigui associant-vos-hi, formant partd’alguna comissió o de l’equip directiu, o col·laborant-hi puntualment.

Us animem a assistir a la primera reunió de treball del curs, per anar-nos coneixent.