Però a l’AFA, exactament, què feu?

Serveis gestionats per l’AFA. La punta del Iceberg

Aquesta és una pregunta que segur que alguna vegada us heu fet i segurament la resposta la teniu més o menys clara: sabeu que gestiona alguns serveis, sabeu que si en sou socis les extraescolars surten una mica més econòmiques, sabeu que organitza algunes festes… però això és la punta de l’iceberg.


Si voleu conèixer del cert el que fa l’AFA, seguiu llegint i us sorprendreu de la quantitat de coses que els pares/mares motivats podem arribar a fer per millorar l’entorn educatiu dels nostres infants.

L’AFA organitza activitats i serveis per facilitar la conciliació familiar fora de l’horari lectiu: el menjador escolar, activitats extraescolars, servei d’acollida, casals…


MENJADOR ESCOLAR
El menjador escolar és un servei molt important a les escoles pel seu valor educatiu i social.


Hi ha diversos models de gestió del menjador escolar. El nostre està gestionat per una empresa externa (Ziga-Zaga) contractada per l’escola. L’AFA, des de la Comissió Migdia, vetlla perquè el temps no lectiu de migdia i el servei de menjador formin part del projecte educatiu del centre. En aquest sentit promou la formació dels monitors i manté reunions de seguiment amb l’empresa encarregada del servei.


També treballem en un projecte transversal amb l’escola i Ziga-Zaga anomenat “Mengem com a casa” que consisteix en una sèrie de mesures que milloraran tant l’espai físic del menjador (pintura, mobles, estovalles…) com l’autonomia dels infants o la formació dels monitors.


ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
Les activitats extraescolars tenen una funció educativa molt important per a l’alumnat i contribueixen a enriquir l’oferta educativa que es realitza en horari lectiu. L’AFA no només s’encarrega de la contractació i gestió d’aquestes activitats, també vetlla pel el dret de tots els alumnes a accedir-hi en condicions d’igualtat.


CASALS DE LLEURE
L’AFA també s’encarrega de gestionar el casal d’estiu, buscant el proveïdor i oferint als infants la possibilitat de realitzar activitats de lleure al seu entorn habitual, a través de les quals assoleixen aprenentatges i vivències molt valuoses per al seu desenvolupament.


ACTIVITATS PER A MARES I PARES
També organitzem diverses activitats adreçades a mares i pares del centre educatiu per tal d’ajudar les famílies a implicar-se en l’educació dels seus fills, per aconseguir que s’impliquin més en el funcionament de l’escola o, simplement, per obrir el centre a que les famílies puguin practicar alguna activitat lúdica. Algunes de les activitats que impulsem són:

  • Xerrades dirigides a les famílies de l’escola per tractar temes que els interessa sobre educació i/o criança dels fills.
  • Cursos i tallers sobre temes diversos (ús de les noves tecnologies, aprendre català…) o una escola de pares.
  • Activitats lúdiques (bàsquet, sortides en bici, sortides al teatre…) perquè mares i pares puguin relacionar-se d’una altra forma a l’escola.