Projecte "La Maleta Viatgera"

[vc_row][vc_column][vc_empty_space][vcex_heading text=”#E-8_UHJvamVjdGUlMjAlMjJNYWxldGElMjB2aWF0Z2VyYSUyMg==” color=”#838383″ font_size=”30″][/vc_column][/vc_row][vc_row 0=””][vc_column 0=””][vc_single_image image=”5963″][vc_column_text 0=””] 
El projecte de La Maleta Viatgera sorgeix de la Comis­sió Escola Inclusiva perquè pensem que és necessari fer visible i sensibilitzar la resta d’alumnes i famílies en relació als nens que presenten dificultats o necessitats educatives especials (NEE).
Aquests alumnes amb NEE es troben a la nostra esco­la, són companys de classe dels nostres fills i estudien, cadascú al seu ritme, les mateixes matèries, i compar­teixen espais, emocions i relacions. Anys enrere molts d’aquests nens anaven a una escola especial i no es feia inclusió educativa. Creiem que moltes famílies des­coneixen aquesta política educativa actual i de vegades no entenen què li passa al company del seu fill.
Davant de la diversitat no podem tancar els ulls. Tots i cadascun de nosaltres som diferents i al mateix temps som iguals.
La maleta doncs està pensada com una eina que arribi a les cases dels alumnes per tal que se’n parli entre tots. Els llibres que conté i que el vostre fill o filla porten a casa són per a què pares, mares, àvies, avis i tothom de l’entorn dels nens els llegeixi, els mirin i en parlin.
Els llibres han estat triats pels mestres de l’escola, per nivells i amb una temàtica que tractés la diversitat des d’una òptica optimista amb un missatge final.
També afegim una llibreta en la que cada família pot escriure, dibuixar o expressar les sensacions, idees i comentaris que la lectura dels llibres hagi despertat o provocat, des dels més petits de la casa fins als més grans, tots hi tenen cabuda.
Cada nen disposarà de la maleta setmanalment ha­vent-la de retornar a l’aula per tal que se l’emporti el company següent. Per suposat que hi ha total llibertat per part del tutor/a de donar-li l’ús que més enllà del nostre objectiu cregui que en pot fer.
Tot això no hagués estat possible sense la bona pre­disposició de la direcció de l’escola que s’ha mostrat oberta a acollir tot el projecte, millorar-lo i organitzar-lo per iniciar la roda de maletes viatgeres de cada aula.
Pretenem que aquest projecte contribueixi a formar ciu­tadans més sensibles i responsables i a crear, en defini­tiva, un món millor per a tots.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]