Qüestionant les dades del Consorci d’Educació de Barcelona

En el recent comunicat del Consorci d’Educació de Barcelona, s’anuncia l’obertura de cinc nous instituts escola a la ciutat, destacant un suposat progrés en la simplificació de les adscripcions i la distribució de places de reserva. Tot i això, és crucial mirar més enllà d’aquestes xifres aparentment positives.

PODEU CONSULTAR AQUÍ LA NOTA DE PREMSA DEL CONSORCI

Mentre s’insisteix en la millora de la coherència entre els projectes pedagògics, s’ignora la realitat demogràfica heterogènia de la ciutat. Observem una distribució desigual de l’alumnat i les infraestructures educatives en funció dels districtes, deixant zones amb menys recursos desateses. A més, la suposada equitat en la distribució de places de reserva entre zones limítrofs es presenta com una solució superficial a una realitat complexa.

Des de la comissió d’Escola Pública demanem una reflexió crítica sobre aquestes polítiques educatives, qüestionant si realment promouen una veritable igualtat d’oportunitats per a tots els estudiants de Barcelona. A més, cal recordar que l’accés a l’educació no només es limita a la disponibilitat de places, sinó també a la qualitat del sistema educatiu i les seves pràctiques inclusives.

És essencial continuar debatent i exigint polítiques que abordin les desigualtats estructurals, assegurant un accés equitatiu a l’educació de qualitat per a tots els infants i joves de la nostra ciutat.

Si voleu treballar en aquest sentit representant l’AFA de La Lacuna a les diferents plataformes i fòrums sobre educació, pregunteu a la comissió: instituts@afalallacuna.cat