Resultats Enquesta: Adolescència lliure de mòbils a La Llacuna

En primer lloc agraïm la vostra participació i col·laboració en aquesta iniciativa. Ens plau informar-vos que ja podeu consultar els resultats de l’enquesta sobre l’ús dels mòbils entre els adolescents que vam enviar fa us mesos. A través de la iniciativa “Adolescència lliure de mòbils” al barri de Poblenou, vam convidar les famílies de primària i secundària a participar en aquesta enquesta per promoure la sensibilització i debatre col·lectivament sobre aquest tema.

Els resultats revelen diversos aspectes rellevants:

  • Hi ha una manca de coneixement sobre alternatives als smartphones, amb un 67+% de famílies que desconeixen opcions alternatives.
  • Existeix una gran diferència entre l’edat desitjada per donar un mòbil (a partir dels 16 anys) i l’edat real a la qual es fa (75+% als 12 o 11 anys).
  • Es ressalta la importància de treballar aspectes com la ciberseguretat i els perills d’internet, a més de les alternatives als smartphones.

DESCARREGA EL PDF CLICANT AQUEST ENLLAÇ

A més des de la iniciativa “Adolescència lliue de mòbils” hem impulsat la realització d’aquest díptic per repartir entre les famílies a les portes obertes dels instituts.

 

Seguirem treballant conjuntament per fomentar un ús responsable dels dispositius mòbils entre els nostres fills i filles.