S'ajorna per un any la convocatòria d'eleccions per a la renovació parcial dels Consells Escolars

S’ajorna per un any la convocatòria d’eleccions per a la renovació parcial dels Consells Escolars

El Departament d’Educació, atesa la situació de la pandèmia a Catalunya, ha pres la decisió d’ajornar per un any la convocatòria d’eleccions per a la renovació parcial dels consells escolars.

Es prorroga, per tant, el mandat dels representants que havien de ser objecte de renovació

Consulteu la resolució al DOGC https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8280/1823695.pdf