Sessió del Consell Escolar Municipal del Districte de Sant Martí

Sessió del Consell Escolar Municipal del Districte de Sant Martí

On s’educa? Només a l’escola? O també a les extraescolars, a l’esplai, als centres culturals, als espais comunitaris dels barris…? El Consell Educatiu Municipal de Barcelona (CEMB), com a espai de participació ciutadana, treballa amb aquesta mirada més àmplia sobre l’educació.

El CEMB s’organitza en 10 Consells Educatius Municipals de Districte que actuen com a consells escolars municipals en l’àmbit del seu territori i en les competències en matèria educativa descentralitzades en els Districtes Municipals.

La setmana passada la Comissió d’Educació Pública en Xarxa va assistir a la reunió virtual del Consell del Districte de Sant Martí on es va parlar dels següents temes:

  • Informacions del procés de preinscripció escolar Curs 2021 -2022. Consorci d’Educació.
  • Obres i reformes de centres i entorns escolars. Protegim les escoles 2021 i Transformem Patis.
  • Coeducació als centres educatius. Lorena Domínguez, consellera de Feminismes del Districte de Sant Marti.
  • Retorn del Consell Educatiu Municipal de Barcelona

També us pot interessar…