Última hora sobre la suspensió de les activitats extraescolars

Última hora sobre la suspensió de les activitats extraescolars

RESOLUCIÓ SLT/1/2021, de 4 de gener de 2021, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.

Aquests dies de festes s’han tornat a publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya per part del Departament de Salut les noves restriccions derivades del brot epidèmic de la pandèmia del COVID19 al territori de Catalunya.

En aquest document es limita el desenvolupament de les activitats extraescolars, permetent només aquelles que es facin dins el centre educatiu i sempre que es pugui assegurar el desenvolupament d’aquestes en els mateixos grups-bombolla en els que els alumnes es troben agrupats en horari lectiu.

La comissió d’extraescolars ha estat treballant aquests dies per adaptar-se de nou a la nova normativa relativa a les mesures de contenció i assegurar la continuïtat de les activitats que poden garantir els grups-bombolla dels alumnes.

Les famílies afectades heu anat rebent un e-mail, per activitat i grup classe, amb les indicacions corresponents per a cadascuna d’elles. Si us plau, reviseu els correus i assegureu-vos que l’heu rebut. Si alguna família no ho ha fet ha d’enviar un e-mail a extraescolars@afalallacuna.cat indicant el nom de l’infant, curs i activitat.

Les activitats que no es fan al centre i en les que no es pot garantir el grup bombolla estable es realitzaran on-line sempre que sigui possible, adaptant l’horari per donar temps a les famílies per arribar a casa.

La resta d’activitats queden cancel·lades un temps mínim de 15 dies o durant el temps que estableixin les possibles pròrrogues.

Si alguna família ha de fer ús del servei d’acollida fins les 17.30h, podrà demanar el servei enviant un correu a  extraescolarslallacuna@gmail.com amb l’assumpte: ACOLLIDA i especificant nom i cognoms de l’alumne i dia de la setmana en que es farà ús del servei.