Ajuts de menjador escolar 2019-2020

[vc_row][vc_column][vcex_spacing size=”40px”][vcex_heading source=”post_title” tag=”h4″ color=”#838383″ font_size=”30″][vcex_spacing size=”40px”][vc_single_image image=”7080″][vcex_spacing size=”40px”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]L’alumnat de P-3 a 4t d’ESO escolaritzat en centres públics i concertats de famílies amb ingressos baixos pot sol·licitar l’ajut individual de menjador a través del seu centre educatiu. A la ciutat de Barcelona aquests ajuts són gestionats pel Consorci d’Educació de Barcelona, mitjançant convocatòria pública.[/vc_column_text][vc_column_text]

Convocatòria d’ajuts individuals de menjador. Curs 2019-2020

  • S’atorguen ajuts ordinaris de 3’10€ i també extraordinaris fins un màxim de 6’20€ per a les rendes més baixes.
  • Es pot sol·licitar l’ajut en base als ingressos familiars corresponents a la renda 2018.
  • S’estableix un llindar per sobre del qual no es poden sol·licitar ajuts a fi de dedicar els ajuts als trams de rendes més baixes. Es pren com a referència el llindar de la pobresa establert a l’IDESCAT. Aquesta mesura va ser aprovada pel Parlament de Catalunya a la Resolució 11/17.
  • Dos tipus de sol·licituds: Abreujada, per les renovacions i Ordinària per les noves presentacions

[/vc_column_text][vc_column_text]

Presentació de sol·licituds

Les sol·licituds es presentaran en el centre educatiu on l’alumnat estigui matriculat o preinscrit per al curs 2019-2020, en dos períodes de sol·licituds:

  • Període de sol·licituds de juny 2019: entre els dies 20 i el 28 de juny de 2019, ambdós inclosos.
  • Període de sol·licituds de setembre 2019: entre els dies 2 i el 20 de setembre de 2019, ambdós inclosos.
  1. Noves presentacions – sol·licitud ordinària: Aquell alumnat de nova matrícula o bé l’alumnat al que la situació familiar durant l’any 2018 (font d’ingressos, membres unitat familiar, carnet monoparental, nombrosa, discapacitat, etc.) ha canviat respecte l’any 2017, haurà d’emplenar la sol·licitud ordinària.La direcció o persona titular del centre revisarà les sol·licituds, informarà de l’IDALU i verificarà que s’ha aportat la documentació requerida. Els centres portaran, a la seu central del Consorci d’Educació de Barcelona o bé a qualsevol de les oficines d’escolarització les sol·licituds, per tal de mecanitzar i gestionar totes les peticions.
  2. Renovacions – sol·licitud abreujada: Cada centre rebrà, les sol·licitud pre-emplenada de tot aquell alumnat matriculat al seu centre educatiu, i que durant el curs 2018-2019 ha gaudit d’un ajut menjador. En aquest cas, sempre i quan la situació de la unitat familiar durant l’any 2018 no hagi canviat respecte l’any 2017 (membres unitat familiar, font d’ingressos, carnet discapacitat, monoparental, etc.) s’entendrà com a renovació i per tant la família haurà de signar aquesta sol·licitud.

L’alumnat beneficiari del fons extraordinari d’ajuts d’emergència social per a infants de 0-16 anys de l’Ajuntament de Barcelona durant el curs 2018-2019, s’entendrà com a renovació i haurà de seguir el mateix sistema que totes les renovacions. Cal recordar que, igual que curs anterior, aquest alumnat obtindrà automàticament un ajut menjador de 6’20€, sempre i quan hagués marcat l’opció “En cas de sol·licitar beca menjador indicar escola i curs” en el formulari de sol·licitud del Fons Social.
L’alumnat que l’any 2018 no va ser beneficiari de la targeta del fons extraordinari d’ajuts d’emergència social i aquest any 2019 si que ho és, haurà de tramitar l’ajut menjador de nova presentació i per tant seguirà el mateix procediment que les sol·licituds de nova presentació. En cap cas s’atorgarà l’ajut d’ofici.
En el cas de l’alumnat de 1r de l’ESO i d’aquell alumnat que hagi canviat de centre, i no tingui sol·licitud pre-emplenada, i sempre i quan es tracti d’una renovació, des de el centre es facilitarà un imprès en blanc. La família haurà d’omplir i signar l’imprès de renovació.[/vc_column_text][vc_column_text]

Més informació:

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]