Dia Escolar de la No-violència i la Pau: Fomentant una Educació Basada en la Concòrdia


Sabieu que el dia 30 de gener es el
Dia Escolar de la No-violència i la Pau?

Cada 30 de gener, el món celebra el Dia Escolar de la No-violència i la Pau (DENIP), una oportunitat per reflexionar sobre la importància d’una educació basada en valors com la concòrdia, la tolerància i el respecte. Aquesta commemoració va ser establerta l’any 1964 pel poeta i educador mallorquí Llorenç Vidal Vidal i es converteix en una plataforma per promoure la pau i la no-violència a les escoles.

El DENIP destaca la necessitat d’una educació permanent en i per a la concòrdia. A través de la tolerància i la solidaritat, es busca fomentar el respecte pels drets humans i promoure un ambient escolar lliure de violència. L’objectiu és inculcar als estudiants valors fonamentals que contribueixin a la construcció d’un món més just i pacífic.

Aquests principis no es limiten únicament al context escolar; són eines valuoses per afrontar els reptes de la vida quotidiana. Incentivar els joves a comprendre i abraçar la diversitat, a resoldre els conflictes amb diàleg i a actuar amb empatia són elements clau d’una educació integral.

El DENIP esdevé una oportunitat per recordar que l’educació és un poderós instrument de canvi social. Les aules no només han de ser llocs d’adquisició de coneixements, sinó també espais on es forgen ciutadans conscients i compromesos amb la construcció d’un futur més harmoniós.

En aquesta jornada, no només celebrem l’absència de violència, sinó que abracem la filosofia que ens impulsa cap a la pau. Cadascú de nosaltres, ja sigui estudiant, mestre o membre de la comunitat educativa, té un paper vital en aquest esforç col·lectiu.

Així, el Dia Escolar de la No-violència i la Pau es presenta com una oportunitat per cultivar valors que transcendiran els límits de les aules, creant una societat més justa i respectuosa. En la seva essència, aquest dia ens recorda que la pau comença amb l’educació, amb la construcció de coneixements i valors que serviran de fonament per a un futur millor per a tothom.

Des de la Comissió Escoles Lliures de Violència, aprofitem per compartir amb vosaltres el tríptic que vam cocrear amb la comissió d’Escola Inclusiva el 2023. CLIQUEU AQUEST ENLLAÇ.

Per que com va dir Gandhi,
“No hi ha camí per la Pau. La Pau es el camí”.