Lectura del manifest en defensa d’una educació pública i de qualitat

MANIFEST PER UNA EDUCACIÓ PÚBLICA I DE QUALITAT

Barcelona 15 de març de 2022

 

Benvolgudes famílies,

Com potser ja sabeu les direccions dels centres públics d’Infantil, Primària, Secundària i Educació Especial de Catalunya, com a representants dels claustres, farem arribar avui mateix una carta al conseller d’educació on volem fer constar que:

Fa dos anys que estem gestionant una pandèmia que era nova per a tothom, però que ens ha demanat reinventar-nos contínuament, reajustant la nostra organització en cada moment de la pandèmia.

Ens dol la manera com se’ns comuniquen els canvis de la gestió dels centres. Sempre ens n’assabentem per la premsa, fet que considerem un menyspreu important vers la nostra feina i vers tota la comunitat educativa que representem.

Com que a les notícies que ens arriben pels mitjans de comunicació i en les informacions rebudes a través de les reunions a les quals assistim no hem tingut veu ni vot, us fem arribar les nostres preocupacions i interès amb la finalitat de poder construir plegats un sistema educatiu públic de qualitat. És per això que us volem traslladar el nostre malestar per la gestió comunicativa i de recursos en els darrers anys per part del Departament del qual també formem part.

Hi ha alguns punts que volem compartir amb vosaltres i que, des del nostre dia a dia als centres, creiem que suposen un impediment al desenvolupament d’una escola pública realment inclusiva i de qualitat per a tothom.

En aquest sentit, volem destacar els següents temes:

1. Desplegament del Decret d’Inclusiva: els docents coincidim en el fet que ens amoïna la manera en què podem atendre a la diversitat inherent a les aules amb l’objectiu d’intentar donar la millor atenció possible. Trobem a faltar recursos humans, materials i formació docent que ens permetin atendre realment a totes les criatures d’una manera inclusiva i que asseguri la igualtat d’oportunitats per a tothom. Necessitem saber quan es podrà desplegar el Decret del 2017 amb tots els recursos necessaris.

2. La majoria de centres ens trobem en processos de canvi i de transformació que impliquen una planificació de formacions i assessoraments que ens acompanyen en aquest sentit. Afegir més programes i formacions amb un calendari immediat i amb caràcter obligatori, sense tenir en compte la situació de cada centre, porta a deixar de banda prioritats dels projectes propis.

3. Vetllar per la llengua i la cultura del lloc on vivim és primordial. Defensem el model d’escola catalana per garantir a tot l’alumnat el coneixement d’una llengua pròpia del territori on vivim. Polititzar aquest tema no aporta res i genera malestar en la comunitat educativa. Tenint present els temps que vivim, si hi ha hagut un moment per defensar la necessitat de mantenir i reforçar l’ús del català és aquest.

4. Les retallades havien de ser una mesura temporal per fer front a una crisi puntual, però s’han convertit en estructurals i ara que sembla que sortim de l’excepcionalitat de la pandèmia ha arribat el moment de revertir-les. Aquests dos últims cursos, amb els reforços COVID, les plantilles han estat mínimament incrementades, atesa la complexitat de la situació i creiem que és indispensable mantenir-les i millorar-les definitivament. Aquestes retallades no són abstractes, afecten directament la qualitat educativa que reben els vostres fills i filles. Per exemple, la falta de dotació de personal ens impedeix poder atendre adequadament l’alumnat que necessita més suport o reduir el nombre d’alumnes per grup per fomentar la participació i l’aprenentatge actiu.

5. Els canvis en el calendari d’inici de curs. Cada any els primers dies de setembre són claus per acollir el professorat que s’incorpora sense conèixer el centre ni l’alumnat i la seva diversitat i necessitats. Si el curs comencés el 5 de setembre, aquesta oportunitat de configurar els nous equips i coordinar-nos seria tan minsa que el que oferiríem als vostres fills i filles seria de baixa qualitat. Amb les actuacions del Departament hi ha un menysteniment clar vers la feina que fem els docents en els dies no lectius del mes de setembre. A més a més, jubilacions i reduccions de jornades es fan efectives al setembre de forma que els mesos de juliol i agost no són útils per avançar la tasca d’acollida i preparació dels nous professionals que s’incorporaran al centre.

6. El nou currículum de Primària, ESO i Batxillerat. El currículum de Primària se’ns va enviar en plena gestió covid i amb molt poc temps per valorar-lo i poder fer aportacions.

És per tots aquests motius que la qualitat d’educació que podem oferir els vostres fills i filles està en perill. Volem educar-los en condicions i per això participarem en les mobilitzacions i actuacions en contra de les retallades. En l’enfrontament entre el Govern i les famílies i el personal educatiu qui haurà perdut serà l’educació pública i en definitiva la nostra societat.

Escola La Llacuna del Poblenou


També us pot interessar…

Últimes publicacions