Instituts: Preinscripció i matrícula curs 2021-2022

Preinscripció i matrícula curs 2021-2022

El Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya regula el procés de preinscripció i matrícula de l’alumnat als centres del Servei d’Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics. A Barcelona aquest procés el gestiona el Consorci d’Educació de Barcelona.

Com a novetat, aquest any les famílies haureu de fer el procés de preinscripció de manera telemàtica al web preinscripcio.gencat.cat

– Calendari de presentació de sol·licituds de preinscripció

Educació infantil de segon cicle i educació primària
del 15 al 24 de març de 2021

Educació secundària obligatòria
del 17 al 24 de març de 2021

Batxillerat i cicles de grau mitjà de formació professional i d’arts plàstiques i disseny
de l’11 al 17 de maig de 2021

Cicles de grau superior de formació professional i d’arts plàstiques i disseny
del 25 al 31 de maig de 2021

– On us podeu informar

Per participar en el procés de preinscripció amb totes les garanties, teniu al vostre abast diversos canals informatius i de suport:

edubcn.cat: Tota la informació de l’oferta educativa de Barcelona:
– Guia de centres educatius de la ciutat
– Àrees d’influència i centres de proximitat al domicili
– Consulta d’adscripcions
– Jornades de portes obertes dels centres

preinscripcio.gencat.cat: Per acompanyar-vos durant la formalització, la presentació i el seguiment de la sol·licitud i, finalment, per fer la matriculació al centre assignat.
A l’apartat Centre d’ajuda trobareu diversos materials digitals de suport (guia, preguntes més freqüents, vídeos, podcast…).


També us pot interesar…