Publicades les dates per a la preinscripció escolar del curs vinent

Publicades les dates per a la preinscripció escolar del curs vinent

El calendari de la preinscripció per al curs escolar 2021/22 és el següent:

  • Del 15 al 24 de març de 2021 el segon cicle d’educació infantil i primària
  • Del 17 al 24 de març l’educació secundària obligatòria. 

La sol·licitud es farà de forma telemàtica amb el suport necessari per a aquelles famílies que no disposin de mitjans.

Aquest any, les portes obertes poden ser presencials durant el període que considerin adient els centres. Les visites han de seguir unes mesures organitzatives com per exemple:

  • Organització de grups de visita de manera que s’eviti la presència simultània de famílies de grups diferents en els centres abans, durant i després de cada torn.
  • Grups de fins a 10 persones, acompanyades per un màxim de 3 persones del centre.
  • Preferentment a l’aire lliure i si ha de ser en un espai tancat, ha de tenir totes les finestres obertes. 
  • No es podrà lliurar cap documentació en paper.

També us pot interessar…