Beques menjador: Obert el tercer període de sol·licituds

Un cop finalitzats els períodes de juny i setembre per sol·licitar la beca menjador, s’estableix un període obert de presentació de sol·licituds per atendre situacions sobrevingudes i per a l’alumnat de nova incorporació:

– Situació sobrevinguda que requereixi l’atenció de Serveis Socials
– Unitats familiars que la seva situació econòmica s’hagi vist greument afectada per causa de força major i degudament justificada.

En aquests casos correspondrà estudiar la nova situació i, en aquest sentit, caldrà que els sol·licitants exposin i acreditin documentalment els fets causants de la nova situació. Així mateix, caldrà demanar la documentació econòmica corresponent per tal de determinar els nous rendiments de la unitat familiar.

Aquest tercer període de sol·licituds estarà obert entre l’1 de març de 2022 i el 30 d’abril de 2022, ambdós inclosos.

Trobareu més informació a:

Últimes publicacions