Covid-19: Informació general sobre el funcionament de l'Espai Migdia

INFORMACIÓ GENERAL SITUACIÓ COVID

Em quedo a dinar

Espai de migdia:

Entenem l’espai de migdia com aquella franja horària que va de les 12.30h a les 15h. Durant aquest període de temps els infants dinen i gaudeixen d’un temps de lleure. Aquest curs, degut a la situació d’excepcionalitat que estem vivint, s’han hagut d’incorporar alguns canvis per garantir de la manera més escrupolosa possible la seguretat i la higiene, tant en els infants com treballadores i material.

Destaquem els següents punts:

 • Durant l’espai de migdia es mantindran els grups de convivència estables que hi ha durant la resta de dia lectiu. Cada grup estable té com a referent una monitora. Alguns grups compten amb un suport segons es valori necessari.
 • Hi ha dos torns de dinar. El primer torn de 12.30 a 13.30, i el segon torn de 13.45 a 14.45h (aproximadament).
 • Durant les dues hores i mitja, es portarà mascareta excepte durant l’estona de l’àpat, tant els infants com l’equip de monitoratge i cuina.
 • Els infants no poden servir-se del mateix bol com feien normalment. El menjar se serveix plat a plat i ho fa una monitora. El pa, l’amanida i l’aigua tampoc es comparteix. 
 • Cada infant recull el seu plat, got i coberts un cop han acabat de dinar i els ho indica la monitora referent.
 • Les taules i cadires es netegen i desinfecten entre el primer torn i el segon, i es deixa aproximadament 15 minuts de ventilació abans que el segon torn entri a dinar. 
 • S’ha deixat d’utilitzar les estovalles de roba de les taules i els tovallons de roba individuals. De moment s’utilitzaran papers de cel·lulosa d’un sol ús.
 • Les entrades i sortides al menjador són esglaonades per tal d’evitar l’acumulació d’infants a les portes del menjador.
 • A l’estona de lleure, els infants han d’ocupar una secció del pati que prèviament s’ha delimitat. S’utilitzaran les mateixes seccions que l’escola ha fet durant l’horari lectiu. Els grups de convivència aniran rotant per totes les seccions al llarg de la setmana. Preferiblement, l’estona de lleure serà a l’aire lliure. En dies de pluja, cada grup de convivència anirà a la seva aula habitual.

Ubicació dels grups d’infants durant l’hora de dinar:

 • Els infants de P3 dinen al seu menjador, al passadís a tocar de la porta posterior del pati. La migdiada la fan a la sala de psicomotricitat. Dinen al primer torn.
 • Els infants de P4 dinen a l’aula d’art. Dinen al primer torn.
 • Els infants de P5 dinen a l’aula d’art. Dinen al segon torn.
 • Els infants de 1r dinen al menjador, al primer torn.
 • Els infants de 2n dinen al menjador, al primer torn.
 • Els infants de 3r dinen a l’aula d’anglès del primer pis i l’altre grup a l’aula d’art del primer pis. Dinen al primer torn.
 • Els infants de 4t dinen al menjador al segon torn.
 • Els infants de 5è A dinen a la seva aula al segon torn.
 • Els infants de 5è B dinen al menjador al segon torn.
 • Els infants de 6è A dinen al menjador al segon torn.
 • Els infants de 6è B dinen a la seva aula al segon torn.

Espai d’acollida:

S’utilitzaran els espais habituals, sala d’art, menjador i pati. Preferiblement els infants estaran al pati. Els adults no podran accedir dins l’escola i els infants entraran acompanyats d’una monitora. Com a mínim, hi ha dues monitores per fer el servei d’acollida.

A l’acollida matinal i de tarda hi coincideixen infants de diferents grups de convivència. En aquest cas, s’haurà de remarcar l’equació DISTÀNCIA+MANS+MASCARETA. Si s’ha d’estar en un lloc tancat, els infants de diferents grups de convivència estaran separats per 1.5m de distància. 

A tenir en compte:

Recordeu que l’atenció presencial amb la coordinadora de l’espai de migdia, l’Anna, està temporalment suspesa. Podeu contactar amb ella per les vies habituals:

menjadorlallacuna@gmail.com

656826711 (també Whatsapp)

Per casos molt concrets i excepcionalment, es podrà demanar cita prèvia presencial. Podeu concretar l’hora amb ella per les vies anteriorment esmenades. 

Quan us comuniqueu amb ella, recordeu de dir qui sou, qui és el vostre fill/a i quin curs fa, així com el motiu pel qual us poseu en contacte amb ella. Com més detallada sigui la informació que doneu més àgil i efectiva serà la gestió.

Recordeu també que l’Anna té un horari d’atenció establert:

 • Per avisar de dietes per mal de panxa, absències, avui em quedo o no em quedo… o altres eventualitat d’aquest tipus heu d’avisar de 9 a 9.30h.
 • Per qualsevol altra qüestió l’atenció és fins les 10.30h.
 • Fora d’aquest horari no s’atendran trucades ni missatges.