Quotes del servei de menjador pel curs 2020-21

QUOTES USUARIS DEL SERVEI DE MENJADOR CURS 2020-21

  • Els preus del menú són:
    • Usuari fix de 5 dies: 6,33€/dia
    • Usuari fix de 2, 3 o 4 dies: 6,60€/dia
    • Usuari esporàdic: 6,96€/dia
  • Els preus del servei de menjador del curs 2020-21 per un infant fix al menjador 5 dies a la setmana són:
Setembre75.96€
Octubre132.93€
Novembre132.93€
Desembre82.29€
Gener101.28€
Febrer120.27€
Març126.60€
Abril120.27€
Maig120.27€
Juny101.28€

  • Les mensualitats s’abonaran a mes vençut, abans del dia 5.