Convocatòria d’Assemblea General de l’AFA 2023

Benvolgudes famílies,

Des de la Junta de l’AFA de La Llacuna volem convocar-vos a la propera Assemblea General que es celebrarà en format híbrid el dijous 30 de novembre, a les 18.00 h: Presencialment, al gimnàs de l’escola i telemàticament a través del següent enllaç.

Connexió virtual a l’assemblea general de socis 2023 (DISPONIBLE PRÓXIMAMENT)

CANDIDATURES
D’acord amb els nostres estatuts, l’òrgan de govern pot ser renovat cada any i qualsevol sòcia o soci pot presentar la seva candidatura. El passat 02/11/2023, en assemblea geneal extraordinària, vam acordar el procès per l’elecció de nova junta. PODEU CONSULTAR ELS ACORDS EN AQUEST ENLLAÇ

Enguany no s’ha presentat cap candidatura dins del termini indicat i se n’ha presentat una fora de termini. Aquí podreu trobar la informació sobre aquesta candidatura. Tal i com vam acordar a l’assemblea, com aquest any és el primer que s’aplica aquest procediment, cal ser flexible. Axí doncs si algú més vol presentar una candidatura només cal que l’envii per correu electrònic a junta@afalallacuna.cat per tal de ser admesa.


ORDRE DEL DIA

 1. Benvinguda. Presentació i explicació del funcionament de l’Assemblea.
 2. Aprovació de l’acta de l’Assemblea General Extraordinària de 02 de novembre de 2023.
 3. Presentació i aprovació de l’estat de comptes de l’exercici 2022-2023.
 4. Presentació del pla de treball de cada comissió i dels grups de treball pel curs 2023-2024 .
 5. Presentació i aprovació del pressupost 2023-2024.
 6. Presentació de candidatures o renovació de la junta actual i votació, si s’escau.
 7. Presentació del pla de treball 2023-2024.
 8. Torn de preguntes.


DOCUMENTACIÓ PER L’ASSEMBLEA

 • Acta de l’Assemblea General Extraòrdinaria de 02 de novembre de 2023 pendent d’aprovar (PRÒXIMAMENT)
 • Estat de comptes provisional (PRÒXIMAMENT)

 

SISTEMA DE VOTACIÓ
S’acceptaran els següents tipus de vots:
1.- Presencials el dia de l’assamblea.
2.- Una setmana abans de l’assemblea s’habilitarà un formulari vot online per votar; quedarà obert fins just abans de la votació presencial a l’assemblea. En aquest formulari s’haurà d’indicar el nom de família, el DNI, el correu electrònic, el mòbil i la candidatura que rep el vot. La informació es cotejarà amb la informació disponible a l’Ampasoft.
3.- Mitjançant vot delegat. Cada assistent podrà dur, només, un vot delegat. Per delegar el vot es farà servir el formulari de vot, en el qual es marcarà la casella corresponent i s’omplirà la secció de “delegació de vot”. Caldrà aportar una fotocòpia
del DNI o un document acreditatiu de la persona que delega el vot.

PLANTILLA PER DEMANAR LA DELEGACIÓ DEL VOT


SERVEI D’ACOLLIDA

Si voleu assistir a l’Assemblea disposem d’un servei d’acollida gratuït pels infants.
FORMULARI DE SOL.LICITUD DEL SERVEI D’ACOLLIDA

Preguntes freqüents

Que és l’Assemblea General de l’AFA i per què hi hauria d’assistir?
L’Assemblea és l’espai en el qual les famílies sòcies de l’AFA poden valorar la feina feta, decidir sobre el futur de l’AFA i votar les candidatures presentades a l’òrgan de govern.

Qui hi pot assistir i com?
Totes les famílies que tinguin fills i filles matriculades a l’escola podran assistir-hi, tot i que només les famílies associades tenen dret a vot.

Qui pot presentar candidatures i com ho ha de fer?

 • Totes les sòcies i socis de l’AFA poden presentar la seva candidatura. Les candidatures seran de llistes tancades. Aquestes contindran un mínim de 3 membres: presidència, secretaria i tresoreria. Quan es presenti la candidatura, també s’ha de presentar un programa on es marcaran les principals línies d’actuació pel mandat.
 • La presentació de candidatures es farà per correu electronic a junta@afalallacuna.cat. El perióde de presentació s’iniciarà quan es publiqui al web la convocatòria i finalitzarà 20 dies abans de la data de l’Assemblea General.


També us pot interessar