La comissió d'instituts busca defensors de l'escola pública i de qualitat

La comissió d’instituts busca defensors de l’escola pública i de qualitat

L’educació pública és un dret fonamental dels infants, per tant les administracions han de garantir la igualtat de condicions d’accés i de qualitat per a tota la població.

Si us interessa participar de forma activa en la defensa del sistema educatiu públic com a eina per aconseguir una societat més desenvolupada i justa, la comissió d’instituts us està esperant.

Actualment només hi ha una persona al capdavant d’aquesta comissió i voldria formar equip amb altres pares i mares de l’escola que comparteixin les mateixes inquietuds per poder seguir representant a La Llacuna dins la Plataforma per l’Educació del Poblenou, així com poder assistir als Consells Escolars de districte.

Des de la comissió d’instituts participem, juntament a la Plataforma per la defensa de l’educació pública del Poblenou, en totes les reivindicacions de barri:

  • Reduir ràtios
  • Lluitar contra la segregació escolar
  • Reclamar recursos humans i materials pels centres escolars
  • No tancar línies en escoles públiques
  • Defensar les I amb polítiques intenses d’acompanyament per a alumnat amb NEE.
  • Denunciar la manca de places d’institut, que és la següent etapa dels nostres fills i filles.
  • Reivindicar la continuïtat, durant l’ESO, del model de projecte educatiu de cada escola
Com ho fem?

Fruit del consens amb les reunions de la Plataforma, ajudem a l’organització de tot tipus de campanyes d’informació i reivindicatives sobre l’actual estat de massificació a les aules dels nostres centres educatius, fem anàlisi de les necessitats futures de places, i ens reunim, juntament amb la Plataforma, amb els representants del Consorci d’Educació de Barcelona i del Districte per reclamar solució a les mancances que constantment detectem.

Per més informació envieu un mail a la comissió: instituts@afalallacuna.cat


També us pot interessar…