Per una mirada inclusiva i lliure de violències

Com heu vist a les notícies el bullying, l’assetjament escolar i els efectes en la salut mental dels infants és un tema que ha estat molt present degut al malhaurat incident de Sallent.

El suicidi és, segons un informe de Save the Children, la primera causa de mort entre infants i adolescents de 10 a 19 anys. Les causes a les que aquest mateix informe apunten són el bullying, el ciberbullying i la seva afectació a la salut mental dels infants.

La junta i les commissions d’Escola Lliure de Violències i d’Educació Inclusiva creiem que aquests fets ens han de recordar com d’important es transmetre a les nostres criatures tenir una mirada inclusiva envers els altres, acceptant les diferències i enriquint-nos d’elles, evitant utilitzar-les per a fer broma o burla envers els altres. És important treballar des de tota la comunitat educativa pel respecte, la no violència -ja sigui verbal o física- i fer-los entendre l’enorme impacte que poden tenir les seves paraules i les seves accions envers els altres.

Aquests fets també ens han de recordar la importància del benestar emocional dels infants per prevenir problemes de salut mental. És normal sentirse amoïnats, angoixats i tristos en ocasions, pero poder parlar dels nostres sentiments ens ajuda i ens conecta als altres. Sempre hi ha persones properes (familiars, amics o mestres) amb els que hi podem comptar. Un bon consell pot ser que com adults mantinguem sempre un canal obert per parlar de les emocions amb els nostres fills i filles.

Tothom és part de la comunitat educativa: mestres, families, personal no docent, monitoratge…. i en definitiva tots els agents que tenen a veure amb l’educació i tenim responsabilitat del que els hi passa als infants.

Volem recordar a les families que el telèfon 061 està disponible les 24 hores del dia i que té profesionals preparats per donar suport en aquestes situacions.

Igualment recordem que existeix el telèfon i la app de UsApps (https://usav.educacio.gencat.cat) per  denunciar casos d’assetjament o violència tant a l’escola com fora d’ella, així com el telèfon 116 111 Infancia Respon per informar de possibles casos d’assetjament als centres escolars.

 

També us pot interessar…

 

Últimes publicacions