Exigim més vetlladores per una escola inclusica real. Ens ajudes?

L’octubre de 2017 el Departament d’Educació va aprovar el conegut com a Decret d’Educació Inclusiva. Aquest Decret havia de servir perquè els infants que tenen Necessitats Específiques de Suport Educatiu (NESE) poguessin gaudir del dret a l’educació amb les mateixes condicions que els seus companys i companyes. Perquè el millor lloc on poden estar els infants que necessiten un suport addicional és amb la resta del grup, i perquè no hi ha res millor per a una aula que viure la diversitat en positiu.

Lamentablement, però, aquest Decret mai s’ha desplegat plenament. El Departament d’Educació mai ha elaborat les mesures necessàries fer-lo efectiu, ni ha destinat els recursos materials i humans adequats per posar-lo en pràctica. Segons la normativa, els responsables educatius tenien 4 anys per desplegar aquest Decret, un termini que va acabar just fa un any, l’octubre de 2021.

Des de La Plataforma per l’Educació Pública del Poblenou estem traballant amb la resta d’escoles del barri per denunciar  davant de l’administració aquestes mancances i exigir solucions. El curs passat vam reclamar al Consorci d’Educació una revisió dels recursos destinats a l’escola inclusiva, en concret vam reclamar per la manca de vetlladores. Al no obtenir resposta ens vam adreçar al Defensor del Poble, obtenint, ara sí, una resposta per part del Consorci on se’ns comunicava que l’Àrea d’Orientació i Educació Inclusiva del Consorci, no havia rebut per part dels centres educatius de primària i secundària de la Zona Educativa 26 (on hi ha el barri del Poblenou), cap demanada concreta per augmentar les hores de monitoratge durant el curs 2021-2022 -informació no del tot certa un cop contrastada amb els centres- i que les hores de monitoratge pel curs 2022-2023, que varien a l’alça i a la baixa cada curs segons l’alumnat matriculat en cada centre, es rebrán segons la proposta del EAP de cada districte

Acció indiviual: Envia una instància al Consorci

Des de La Plataforma en defensa de l’escola pública del Poblenou us proposem la participació de maner individual en una acció per reivindicar més recursos i més vetlladores.

L’acció és molt senzilla, podeu realitzar-la des del mòbil i es triga dos minuts com a màxim en omplir el formulari. Es tracta d’enviar-hi reivindiacions del manifest.

Per presentar la instància heu de clicar el següent enllaç https://www.edubcn.cat/ca/peticions_i_suggeriments

Per l’apartat “Descripció de la consulta, queixa o suggeriment” us proposem dos textos amb dos models que podeu fer servir. També podeu fer servir un de vostre.
– MODEL DE TEXT GENERAL
– MODEL DE TEXT PER FAMÍLIES AMB INFANTS NESE I NEE

 

Agraïm la col·laboració i difusió d’aquesta activitat entre tots els membres de la família, de la comunitat educativa i de la ciutadania.

Vols apuntar-te a la comissió d’educació Inclusiva? 
Desde la Comissió d’Educació Inclusiva treballem per crear una xarxa de suport a les famílies amb NESE a l’hora que lluitem per una inclusió real dels nostres infants. Si en vols formar part escriu-nos a inclusiva@afalallacuna.cat i ens posarem en contacte amb tu.

Vols apuntar-te a la comissió d’educació pública en xarxa? 
Desde la Comissió d’Educació Pública estem treballant en els projectes i mobilitzacions de 2023 per reclamar els drets de la comunitat educativa davant de les administracions. Si t’hi vols sumar escriu-nos a instituts@afalallacuna.cat i ens posarem en contacte amb tu.

Últimes publicacions