Convocatòria d’Assemblea General de l’AFA 2022

Benvolgudes famílies,

Des de la Junta de l’AFA de La Llacuna volem convocar-vos a la propera Assemblea General que es celebrarà en format híbrid el dijous 24 de novembre, a les 18.00 h: Presencialment, al gimnàs de l’escola i telemàticament a través del següent enllaç.


Connexió virtual a l’assemblea general de socis 2022

CANDIDATURES
D’acord amb els nostres estatuts, l’òrgan de govern pot ser renovat cada any i qualsevol sòcia o soci pot presentar la seva candidatura individual o col·lectiva per optar a la presidència, vicepresidència, secretaria o tresoreria. Aquí podreu trobar la informació de les persones que presentan la seva candidatura.


CONSULTA AQUÍ LES CANDIDATURES QUE S’HI PRESENTEN

ORDRE DEL DIA

 1. Benvinguda. Presentació i explicació del funcionament de l’Assemblea.
 2. Aprovació de l’acta de l’Assemblea General Extraordinària de 19 del Març de 2022.
 3. Presentació i aprovació de l’estat de comptes de l’exercici 2021-2022.
 4. Presentació del pla de treball de cada comissió i dels grups de treball pel curs 2022-2023 .
 5. Presentació i aprovació del pressupost 2022-2023.
 6. Presentació de candidatures o renovació de la junta actual i votació, si s’escau.
 7. Presentació del pla de treball 2022-2023.
 8. Torn de preguntes.

DOCUMENTACIÓ PER L’ASSEMBLEA

DELEGACIÓ DE VOT
Si no podeu assistir a l’assemblea podeu delegar el vot en un altre associat. Per fer-ho heu d’omplir el següent document i fer-lo arribar a la junta per correu electrònic (junta@afalallacuna.cat) o presencialment el dia de l’assemblea.


PLANTILLA PER DEMANAR LA DELEGACIÓ DEL VOT

COM DELEGAR EL VOT

 • Descarregueu el document de delegació de vot.
 • Al punt 2 del document poseu el nom i el DNI d’una persona que participi presencialment a l’assemblea conforme li delegueu el vostre vot.
 • Signeu-lo.
 • Comuniqueu a la persona a qui heu delegat el vot per quina candidatura voteu. Ell/a ho comunicacrà a l’assemblea i votarà per vosaltres. Cal que porti el document físic signat.
 •  Una altra manera de fer-ho és enviant el document (fent-li foto, escanejant, pdf… com et vagi bé) al mail junta@afalallacuna.cat. Durant l’assemblea, la persona a qui heu delegat el vot ens comunicara per quina candidatura voteu. Si voleu delegar el vot en una persona que assistirà telemàticament, aquesta seria l’opció més indicada. 
 • Si no coneixeu a ningú que assisteixi a l’assemblea, però voleu delegar el vot, el 23 de novembre a les 16. 30 h i el 24 de novembre a les 9 i a les 16.30 h posarem a la vostra disposició còpies en paper del document als bancs de davant de l’escola. En aquell moment podeu omplir-lo delegant en la secretària de l’AFA i comunicar per quina candidatura voteu.

SERVEI D’ACOLLIDA
Si voleu assistir a l’Assemblea disposem d’un servei d’acollida gratuït pels infants.


FORMULARI DE SOL.LICITUD DEL SERVEI D’ACOLLIDA

Preguntes freqüents

Que és l’Assemblea General de l’AFA i per què hi hauria d’assistir?
L’Assemblea és l’espai en el qual les famílies sòcies de l’AFA poden valorar la feina feta, decidir sobre el futur de l’AFA i votar les candidatures presentades a l’òrgan de govern.

Qui hi pot assistir i com?
Totes les famílies que tinguin fills i filles matriculades a l’escola podran assistir-hi, tot i que només les famílies associades tenen dret a vot.

Qui pot presentar candidatures i com ho ha de fer?

 • Totes les sòcies i socis de l’AFA poden presentar la seva candidatura, be de forma individual per ocupar un dels càrrecs de l’òrgan de govern -presidència, secretaria i tresoreria- bé de forma col·lectiva per ocupar-los tots.
 • La presentació de candidatures s’iniciarà quan es publiqui al web aquesta convocatòria i finalitzarà el mateix dia de l’Assemblea General.
 • Heu de fer arribar un correu electrònic a junta@afalallacuna.cat amb el vostre nom i cognoms, el càrrec al qual voleu optar i el pla de treball, si el teniu, per a aquest curs.

També us pot interessar

 

Últimes publicacions